year-of-faith-logo-VIETNAM-01_copyWTGPHN - Để đáp lại lời mời gọi học giáo lý trong Năm Đức Tin của Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn: "Trong Năm Đức Tin, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 2/12/2012 cho đến Chúa Nhật Chúa Kitô Vua ngày 24/11/2013, tại tất cả các nhà thờ trong TGP Hà Nội, trước mỗi Thánh lễ Chúa Nhật hay trước khi ban phép lành cuối lễ, các cha sẽ đọc phần "Cùng nhau học giáo lý" của mỗi Chúa Nhật được in trong Lịch Công Giáo và sau đó giải thích phần giáo lý đó một cách ngắn gọn và rõ ràng cho cả cộng đoàn", quý thầy các lớp Triết I và II của Đại Chủng Viện Hà Nội đã chuẩn bị những đoạn phim ngắn để trình bày nội dung giáo lý cần phải học hàng tuần tại các giáo xứ và giáo họ, giúp cho việc chuyển tải nội dung giáo lý một cách sống động hơn qua những hình ảnh và đáp ứng về thời gian cho mỗi buổi học giáo lý.

Ban biên tập Trang tin của TGP Hà Nội xin giới thiệu với cộng đoàn công trình này của quý thầy để nói lên tinh thần nhiệt thành sống Năm Đức Tin của gia đình Đại Chủng Viện và sự đóng góp nhỏ bé của quý thầy vào chương trình huấn giáo của Giáo Hội nói chung và của Tổng Giáo Phận Hà Nội nói riêng trong Năm Đức Tin 2012 -2013.

Dưới đây là bài học 20 với tựa đề: "Thiên Chúa Ba Ngôi (3)", trình bày nội dung ba câu hỏi số 48,49 và 50 trong Sách toát yếu Giáo lý Hội Thánh Công Giáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, phát hành năm 2011, được in trong Lịch công giáo của TGP Hà Nội.

Câu 48: Hội thánh diễn tả đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi như thế nào?

Thưa: Hội thánh diễn tả đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi khi tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất mà Ngài có Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần. Ba Ngôi vị thần linh chỉ là một Thiên Chúa duy nhất, vì mỗi Ngôi vị đều có trọn vẹn bản thể duy nhất và không thể phân chia của Thiên Chúa. Ba Ngôi thực sự phân biệt giữa nhau qua các liên hệ tương quan với nhau. Chúa Cha sinh Chúa Con; Chúa Con được Chúa Cha sinh ra; Chúa Thánh Thần xuất phát từ Chúa Cha và Chúa Con.

Câu 49: Các Ngôi vị Thiên Chúa hoạt động như thế nào?

Thưa: Ba Ngôi vị thần linh không thể tách rời nhau trong cùng một bản thể duy nhất, thì cũng không thể tách rời trong các hoạt động của mình. Ba Ngôi có cùng một hoạt động duy nhất. Tuy nhiên, trong hoạt động thần linh duy nhất này, mỗi Ngôi vị hiện diện theo cách đặc thù của mình trong Ba Ngôi.

Câu 50: Thiên Chúa toàn năng nghĩa là gì?

Thưa: Thiên Chúa tự mạc khải chính Ngài là "Ðấng mạnh mẽ, oai hùng" (Tv 23 [24],8), Ðấng "không có gì là không thể làm được" (Lc 1,37). Sự toàn năng của Ngài là phổ quát, và mầu nhiệm. Sự toàn năng này được biểu lộ trong việc sáng tạo vũ trụ từ hư vô và sáng tạo con người vì tình yêu, nhưng nhất là trong mầu nhiệm Nhập thể và trong sự Phục sinh Con của Ngài, trong hồng ân đón nhận chúng ta làm nghĩa tử và thứ tha tội lỗi. Vì thế, Hội thánh dâng lời cầu nguyện lên "Thiên Chúa toàn năng và vĩnh cửu" ("Omnipotens sempiterne Deus...").

{denvideo http://www.youtube.com/watch?v=FKlo-dXgJf0&feature=youtu.be}

* Quý vị có thể tải Video này từ Youtube

BBT WTGP HN

 

Các Tin Liên Quan