Tổng Giáo Phận Hà Nội

Chúa Nhật 28.08.2016

Giới trẻ Hàn quốc tự tử nhiều

E-mail Print

Gioi_tre_Han_QuocCác thanh thiếu niên ủng hộ sự sống (hình) là nhóm chống tự tử tuổi thiếu niên mới được thành lập, họ ổ chức phong trào ra đường phố để vận động làm giảm tỷ lệ tự tử trong giới trẻ Nam Hàn.

Phong trào "một cơ thể một tinh thần" (One Body One Spirit Movement) Tổng giáo phận Seoul đã diễu hành tại khu mua sắm Myeongdong ngay 1-6-2011 cùng với nhóm giới trẻ để tuyên truyền sứ điệp sự sống.

Khoảng 150 thanh niên từ nhiều giáo xứ trong TGP Seoul như xứ Moonjung2-dong và Gaepo-dong, có cả các học sinh từ các trường trung học cũng tham gia phong trào này.

Trung tâm Ngăn ngừa Tự tử của tổ chức "một cơ thể một tinh thần" đang giáo dục giới trẻ biết tôn trọng sự sống và học cách ngăn ngừa tự tử qua các khóa học về sự sống bắt đầu từ tháng 3-2010.

Giới trẻ đến từ khoảng 10 trường học tại Seoul và Gyeonggi-do đã tham dự khóa học này.

Nữ tu Gloria Kim Bo-mi, giám đốc trung tâm Ngăn ngừa Tự tử, nói: "Các thiên thần bảo vệ sự sống (Angels for Pro-Life) sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa tự tử ở mỗi giáo xứ và trường học".

Cơ quan cảnh sát quốc gia cho biết hồi đầu tháng 6-2011 rằng Nam Hàn có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới.

Theo thống kể của Hàn quốc, tỷ lệ tự tử ở tuổi thiếu niên là 6,5 phần ngàn vào năm 2009, năm 2010 tỷ lệ này là 4,6 phần ngàn.

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ UCANews.com)


Newer news items:
Older news items:

 

TIN - BÀI NỔI BẬT