Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thứ Ba 27.01.2015
Font
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Sống đạo

Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng

HIỆP SỐNG TIN MỪNG

CN 3 THƯỜNG NIÊN B

Gn 3,1-5.10 ; 1 Cr 7,29-31 ; Mc 1,14-20

HÃY SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG

Read more...


Các bài suy niệm Chúa nhật III thường niên - Năm B

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20

Read more...


Theo Chúa Giêsu, sám hối để hiệp nhất

Suy niệm Chúa nhật III - Năm B

(Mc 1, 14-20)

Read more...


Nhìn về tương lai

CN 3 B

Read more...


Hành trình của đức tin

HIỆP SỐNG TIN MỪNG

CN II THƯỜNG NIÊN B

1 Sm 3,3b-10.19 ; 1 Cr 6,13c-15a.17-20 ; Ga 1,35-42

HÀNH TRÌNH CỦA ĐỨC TIN

Read more...


Đây là Chiên Thiên Chúa

Suy niệm Chúa nhật II - Năm B

(Ga 1, 35 - 42)

Read more...


Các bài suy niệm Chúa Nhật II thường niên - Năm B

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42

Read more...


Đây Chiên Thiên Chúa

Suy niệm Chúa nhật II - Năm B

(Ga 1, 35 - 42)

Read more...


 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 220

TIN - BÀI NỔI BẬT