Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thứ Tư 01.07.2015
Font
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Sống đạo

Gà gáy và ngã ngựa

Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô

Gà gáy và ngã ngựa là hai sự kiện nổi bật trong cuộc đời hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.

Read more...


5 phút Lời Chúa - Tháng 7.2015

PHÚT SUY NIỆM

Tháng 7

Read more...


Đá tảng Phê-rô và Phao-lô tông đồ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG

LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ

Cv 12,1-11 ; 2 Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19

ĐÁ TẢNG ĐỨC TIN CỦA PHÊ-RÔ

Read more...


Tín thác vào Chúa luôn yêu thương và cứu độ ta

HIỆP SỐNG TIN MỪNG

CHÚA NHẬT 13 TN B

Kn 1,13-15;2,23-24 ; 2 Cr 8,7-9.13-15 ; Mc 5,21-43.

TÍN THÁC VÀO CHÚA LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ CỨU ĐỘ TA

Read more...


Hai thánh tử đạo Phêrô và Phaolô

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

(Mt 16,13-19)

Nhờ hồng ân Thiên Chúa, ngày 29 tháng 6 hằng năm, cả Giáo hội vũ hoàn kính nhớ đặc biệt và mừng trọng thể cùng lúc lễ hai thánh tử đạo Phêrô và Phaolô, những cột trụ của Giáo hội phổ quát Chúa Kitô. Theo truyền thống, Giáo hội không bao giờ mừng vị này mà bỏ vị kia, nhưng l...

Read more...


5 phút cho Lời Chúa - Tháng 6/2015

5 PHÚT LỜI CHÚA THÁNG 6/2015

Read more...


Chúa là sự sống

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XIII – B

(Mc 5, 21 - 43)

Sống vui, sống mãi và sống hạnh phúc, nhất là chiến thắng cái chết, không chỉ trong tư tưởng, nhưng là một khát vọng của con người ở mọi nơi mọi thời. Sự sống lại của Chúa Giêsu khẳng định, khát vọng ấy thực sự có thể, vì cái chết không phải là một phần cấu trúc sáng ...

Read more...


Dọn đường cho tha nhân nhận biết Đức Giê-su

HIỆP SỐNG TIN MỪNG

SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ

Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80

DỌN ĐƯỜNG CHO THA NHÂN NHẬN BIẾT ĐỨC GIÊ-SU

Read more...


 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 236

TIN - BÀI NỔI BẬT