Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thứ Tư 17.09.2014
Font
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Suy Niệm Mỗi Ngày

Suy niệm mỗi ngày: Tuần XXIV thường niên

SUY NIỆM LỜI CHÚA CÁC NGÀY TRONG TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

(Từ ngày 15 đến 20 tháng 09 năm 2014)

Jos. Vinc. Ngọc Biển

Read more...


Suy niệm mỗi ngày: Tuần XXIII thường niên

(Từ ngày 08 đến 20 tháng 09 năm 2014)

Jos. Vinc. Ngọc Biển

Read more...


5 phút cho Lời Chúa - Tháng 09/2014

01/09/14 THỨ HAI TUẦN 22 TN

Lc 4,16-30

ĐỂ LỜI CHÚA LÀ SỨC SỐNG...

Read more...


Suy niệm mỗi ngày: Tuần XXII thường niên

(Từ ngày 01 tháng 09 đến 06 tháng 09 năm 2014)

Jos. Vinc. Ngọc Biển

Read more...


Suy niệm mỗi ngày: Tuần XXI thường niên

(Từ ngày 25 đến 30 tháng 08 năm 2014)

Jos. Vinc. Ngọc Biển

THỨ HAI

LỜI RAO GIẢNG PHẢI ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ĐỘNG

(Tx 1, 1-5. 11b-12; Mt 23, 13-22)

Mahatma Gandhi là anh hùng dân tộc Ấn Độ, ông đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ nhiệt liệt của hàng triệu người...Suy niệm mỗi ngày: Tuần XX thường niên

(Từ ngày 18 đến 23 tháng 08 năm 2014)

Jos. Vinc. Ngọc Biển

Read more...


Suy niệm mỗi ngày: Tuần 19 thường niên - Năm A

(Từ ngày 11 đến 16 tháng 08 năm 2014)

Jos. Vinc. Ngọc Biển

THỨ HAI

CON ĐƯỜNG CỨU ĐỘ CỦA ĐỨC GIÊSU

Lễ thánh Clara, trinh nữ

(Ed 1, 2-5. 24 - 2, 1a ; Mt 17, 21-26)

Read more...


5 phút cho Lời Chúa - Tháng 8/2014

01/08/14 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

Th. An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, linh mục Mt 13,53-58

Read more...


 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 26

TIN - BÀI NỔI BẬT

hanoi.titocovn.com

titocohn_copy

Đền Thánh Phê-rô Lê Tuỳ

Trung Tâm Hành Hương Thánh Phê-rô Lê Tuỳ

Video - Audio TGP Hà Nội

VideoTGP

Mục Lục

TGP Hà Nội
Tin Tức
Thông Báo
Văn Kiện
Suy Niệm
Giáo Lý
Giới Trẻ
Ơn Thiên Triệu
Bác Ái Xã Hội
Văn Hóa - Nghệ Thuật
Album Hình Ảnh TGP Hà Nội
Video - Audio TGP Hà Nội
Tủ Sách TGP Hà Nội