Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thứ Sáu 27.02.2015
Font
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Suy Niệm Mỗi Ngày

5 phút cho Lời Chúa - Tháng 02/02/2015

01/02/15 CHÚA NHẬT TUẦN 4 TN – B

Mc 1,21-28

DÕI THEO "HIỆN TƯỢNG GIÊ-SU"

"Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh." (Mc 1,27)

Suy niệm: Từ gần hai năm nay, Đức Giáo hoàng đương kim đã tạo ra "hiện tượng Phan-xi-cô" trong Giáo Hội cũng như thế giới. Tờ báo Time...5 phút cho Lời Chúa - Tháng 01/2015

01/01/15 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN BÁT NHẬT GS

Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa Lc 2,16-21

Read more...


Suy niệm mỗi ngày: Tuần bát nhật giáng sinh

(Từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014)

Jos. Vinc. Ngọc Biển

Read more...


Suy niệm mỗi ngày: Từ 17 đến 24 tháng 12

Jos. Vinc. Ngọc Biển

Ngày 17 tháng 12

MẦU NHIỆM ÂN SỦNG VÀ TỘI LỖI

(St 49, 2. 8-10; Mt 1, 1-17)

Read more...


Suy niệm mỗi ngày: Tuần II Mùa Vọng

(Từ ngày mồng 08 đến ngày mồng 13 tháng 12 năm 2014 )

Jos. Vinc. Ngọc Biển

Read more...


5 phút cho Lời Chúa - Tháng 12/2014

30/11/14 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – B

Mc 13,33-37

HỒI CHUÔNG THỨC TỈNH

Read more...


Suy niệm mỗi ngày: Tuần I Mùa Vọng

(Từ ngày mồng 01 đến ngày mồng 06 tháng 12 năm 2014 )

Jos. Vinc. Ngọc Biển

Read more...


Suy niệm mỗi ngày: Tuần XXXIV thường niên

(Từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 11 năm 2014)

Jos. Vinc. Ngọc Biển

Read more...


 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 29

TIN - BÀI NỔI BẬT