Tổng Giáo Phận Hà Nội

Chúa Nhật 05.07.2015
Font
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Suy Niệm Mỗi Ngày

5 phút Lời Chúa - Tháng 7.2015

PHÚT SUY NIỆM

Tháng 7

Read more...


5 phút cho Lời Chúa - Tháng 6/2015

5 PHÚT LỜI CHÚA THÁNG 6/2015

Read more...


Góp phần phát huy sức sống của hạt cải Nước Trời

HIỆP SỐNG TIN MỪNG

CHÚA NHẬT XI TN B

Ed 17,22-24; 2 Cr 5,6-10; Mc 4,26-34

GÓP PHẦN PHÁT HUY SỨC SỐNG CỦA HẠT CẢI NƯỚC TRỜI

Read more...


5 Phút cho Lời Chúa - Tháng 5.2015

Ý CẦU NGUYỆN :

• Ý chung : Cầu cho việc chăm sóc những người đau khổ : Xin cho chúng ta đừng dửng dưng, nhưng cố gắng chăm sóc những người đang gặp đau khổ, cách riêng những người bệnh tật và nghèo khổ.

• Ý truyền giáo : Cầu cho việc sẵn sàng thi hành sứ vụ : Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, xin cho các Ki tô hữu đang sốn...

Read more...


5 phút cho Lời Chúa - Tháng 04/2015

THÁNG 04.2015

Ý CẦU NGUYỆN :

- Ý Chung : Cầu cho việc quý trọng thọ tạo : Xin cho con người biết quý trọng thọ tạo và chăm sóc như quà tặng của Thiên Chúa.

- Ý Truyền Giáo : Cầu cho các Kitô hữu bị bách hại : Xin cho các Ki tô hữu bị bách hại cảm nhận được dự hiện diện đầy an ủi của Chúa Phục Sinh và sự liên đới của toàn th...

Read more...


5 phút cho Lời Chúa - Tháng 03/2015

01/03/15 CHÚA NHẬT TUẦN 2 MC – B

Mc 9,2-10

QUA THẬP GIÁ ĐẾN PHỤC SINH

"Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người. " (Mc 9,7)

Suy niệm: Các học giả thường hỏi Đức Giê-su đưa ba môn đệ lên núi nào để cầu nguyện? Núi Tabor (cao 300m) theo truyền thống hay núi Hermon (cao 3000m) theo học giả W. Barclay? Thật ra, ngọn núi ...5 phút cho Lời Chúa - Tháng 02/02/2015

01/02/15 CHÚA NHẬT TUẦN 4 TN – B

Mc 1,21-28

DÕI THEO "HIỆN TƯỢNG GIÊ-SU"

"Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh." (Mc 1,27)

Suy niệm: Từ gần hai năm nay, Đức Giáo hoàng đương kim đã tạo ra "hiện tượng Phan-xi-cô" trong Giáo Hội cũng như thế giới. Tờ báo Time...5 phút cho Lời Chúa - Tháng 01/2015

01/01/15 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN BÁT NHẬT GS

Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa Lc 2,16-21

Read more...


 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 29

TIN - BÀI NỔI BẬT