Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thứ Bảy 27.08.2016

Linh mục đoàn Tổng Giáo Phận Hà Nội - Năm 2016

E-mail Print

An1.  Lm. Giuse Vũ Đức An

Du học Pháp

Ngày sinh: 08/5/1971; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đc: 128 rue Du Bac, Paris Cedex 07, France

 

Ban2. Lm. Giuse Nguyễn Văn Ban

Phó xứ Sở Kiện

Ngày sinh:11/02/1980; lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 02/06/2014

Đc: Giáo xứ Sở Kiện, Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam

 

Cha_Bac3. Lm. Phao-lô Ngô Văn Bắc

Phó xứ Bảo Long

Ngày sinh: 21/10/1966; lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 08/09/2015

Đc:Giáo xứ Bảo Long, Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Định

 

Binh4. Lm. Giuse Nguyễn Văn Bình

Chính xứ Phú Thứ

Ngày sinh: 29/7/1974; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đc: Giáo xứ Phú Thứ, Tam Thanh, Vụ Bản, Nam Định.

 

Canh5. Lm. Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh

Quản Hạt Nam Định - Chính xứ Nam Định

Trưởng ban Thánh Nhạc

Ngày sinh: 12/12/1955; Lễ quan thầy19/03

Thụ phong linh mục: 08/12/1987

Đc: Giáo xứ Nam Định, 16 Hai Bà Trưng, Tp. Nam Định

 

Chau6. Lm. Alphongsô Nguyễn Ngọc Châu

Chính xứ Hàm Long - Quản hạt Chính Toà

Trưởng ban Giáo dân

Ngày sinh: 24/07/1942; Lễ quan thầy: 01/08

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đc: Giáo xứ Hàm Long, 21 phố Hàm Long, Hoàn Kiếm,  Hà Nội

 

Chieu7. Lm. Giuse Nguyễn Minh Chiểu

Phó xứ Bút Đông

Ngày sinh: 12/09/1975; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 28/06/2009

Đc: Giáo xứ Bút Đông, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam

 

Chinh8. Lm. Giuse Phan Văn Chỉnh

Chính xứ La Phù

Ngày sinh: 21/01/1950; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/1998

Đc: Giáo xứ La Phù, Tân Minh, Thường Tín, Hà Nội

 

Chung9. Lm. Phêrô Đỗ Văn Chung

Giám quản Chuyên Mỹ

Ngày sinh: 10/10/1978; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Giáo xứ Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội

 

Chuong10. Lm. Phêrô Trần Văn Chương

Dưỡng bệnh

Ngày sinh: 02/11/1970; Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đc:...

 

Cong11. Lm. Antôn Trịnh Duy Công

Giám quản Chằm Hạ (Tầm Khê)

Ngày sinh: 03/8/1970; Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: Giáo xứ Chằm Hạ, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

 

Cung12. Lm. Gioan Lê Trọng Cung

Chính xứ Hà Hồi (Kẻ Vồi)

Ngày sinh: 24/12/1971; Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đc: Giáo xứ Hà Hội, Xóm Đinh Tiên Hoàng, Thường Tín, Hà Nội

 

Cuong_113. Lm. Giuse Trần Ngọc Cương

Chính xứ Phú Đa

Kiêm nhiêm: Công Xá, Vĩnh Trụ

Ngày sinh:19/10/1945; Lễ quan thầy : 19/03

Thụ phong linh mục: 26/06/1977

Đc: Giáo xứ Phú Đa, Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam

 

Cuong_214. Lm. Giuse Hoàng Kim Cương

Giúp họ Bói Hạ - An Phú

Ngày sinh: 30/07/1940; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/12/1987

Đc: Giáo xứ Bói Hạ, Thanh Hương, Thanh Liêm, Hà Nam

 

Cuong_315. Lm. Phaolô Đỗ Tùng Cương

Mục vụ Cộng đoàn Việt Nam

Ngày sinh: 20/08/1979; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Giáo xứ Saint Ambrose

TGP Boston, Hoa Ky

 

 

Cuong_416. Lm. Phêrô Lê Anh Cường

Giúp xứ Lập Thành

Ngày sinh: 19/03/1970; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đc: Giáo xứ Lập Thành, Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Định.

 

Cuong_517. Lm. Giuse Bùi Văn Cường

Chính xứ Đồng Gianh

Kiêm nhiệm: Mường Tre

Ngày sinh: 15/5/1975; Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: Giáo xứ Đồng Gianh,Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình

 

Diem18. Lm. Giuse Nguyễn Văn Diễm

Phó Giám đốc Đại Chủng viện Hà Nội

Ngày sinh: 14/12/1954; Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 18/03/1989

Đc: Đại Chủng Viện Hà Nội, Cơ sở Cổ Nhuế, 16B Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

 

Dien19. Lm. Antôn Nguyễn Văn Diện (Tiến)

Chính xứ Yên Kiện

Kiêm nhiệm: Tân Hội, Gò Cáo và Đồng Gội

Ngày sinh: 14/10/1972; Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: Giáo xứ Yên Kiện, Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

 

Cha_Dieu20. Lm. Phê-rô Trần Quang Diệu

Giúp Đại Chủng Viện - Phó xứ Chính Tòa

Ngày sinh: 01/09/1981; lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 08/09/2015

Đc: Đại Chủng Viện Hà Nội - 40 Nhà Chung - Hà Nội

 

Du21. Lm. Giuse Vũ Đình Du

Chính xứ Sơn Lãng

Kiêm nhiệm: Rang Soi, Vân Đình

Ngày sinh: 06/10/1974; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đc: Giáo xứ Sơn Lãng, Miêng Thượng, Hoa Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội

 

Dung22.  Lm. Antôn Phạm Văn Dũng

Thư ký riêng của Đức TGM - Quản lý Tòa TGM

Ngày sinh: 01/4/1972; Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: 40 phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Doan23. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đoàn

Chính xứ Thạch Bích - Quản hạt Thanh Oai

Kiêm nhiệm: Trình Xá, Canh Hoạch

Ngày sinh: 10/06/1962; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đc: Giáo xứ Thạch Bích, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 2

 

Duoc24.  Lm. Giuse Trần Văn Đoạt (Được) - Tu Hội Truyền Tin

Chính xứ Thụy ứng

Kiêm nhiệm: Giang Xá và Lại Yên

Ngày sinh: 10/11/1971; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2006

Đc: Giáo xứ Thụy ứng, Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội.

 

Do25. Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Phó xứ Đại Ơn

Ngày sinh: 2/1/1974

Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đc: Giáo xứ Lam Điền, Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội 2

 

Giam26. Lm. Giuse Hoàng Minh Giám

Giám quản Đại Lại và Gia Trạng

Ngày sinh: 09/01/1979, Lễ quan thày: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc: Giáo xứ Đại Lại, Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Định.

 

Giang27. Lm. Antôn Phạm Văn Giảng

Giám quản Cát Thuế

Ngày sinh: 20/ 06/1976; Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc: Giáo xứ Cát Thuế, Văn Côn, Hoài Đức, Hà Nội

 

Giao28. Lm. Phanxicô Xaviê. Trần Truyền Giáo

Phó xứ Nam Định

Ngày sinh: 25/05/1979; lễ quan thầy: 03/12

Thụ phong linh mục: 02/06/2014

Đc: Giáo xứ Nam Định, 16 Hai Bà Trưng, Tp. Nam Định

 

Giap29. Lm. Giuse Bùi Văn Giáp

Giám quản Bói Kênh

Ngày sinh: 05/07/1971; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Giáo xứ Bói Kênh, Bình Lục, Hà Nam

 

Ha30. Lm. Gioan B. Phan Văn Hà

Chính xứ Phùng Khoang

Ngày sinh: 28/9/1975; Lễ quan thầy: 24/6

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đc: Giáo xứ Phùng Khoang, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

Cha_Hai31. Lm. Giuse Nguyễn Văn Hải

Phó xứ Hàm Long

Ngày sinh: 03/10/1981; lễ quan thầy 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/2015

Đc: Giáo xứ Hàm Long, 21 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Han32. Lm. Gioan Nguyễn Văn Hân

Chính xứ Trình Xuyên

Ngày sinh: 13/10/1975; Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đc: Giáo xứ Trình Xuyên, Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định

 

Hinh33. Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Hinh

Chính xứ Thịnh Liệt

Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội

Ngày sinh: 28/01/1962; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đc: Giáo xứ Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

 

Hiep34. Lm.Phaolô Nguyễn Hữu Hiệp

Phó xứ Bái Xuyên

Ngày sinh: 18/12/1980; lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 02/06/2014

Đc: Giáo xứ Bái Xuyên, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội

 

Hoc35. Lm. Giuse Vũ Quang Học

Chính xứ Hà Đông

Đặc trách Giáo Lý

Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội

Ngày sinh: 02/5/1972; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đc: Giáo xứ Hà Đông, quận Hà Đông, Hà Nội.

 

Hoa36. Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa

Chính xứ Đồng Chiêm

Ngày sinh: 20/03/1974; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đc: Giáo xứ Đồng Chiêm, An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội.

 

Hoi37. Lm. Giuse Vũ Đình Hồi

Phó xứ Kim Bảng, thường trực tại Tân Lang

Ngày sinh: 17/11/1979; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Giáo xứ Tân lang,

 

Hung_138. Lm. Alphongsô Phạm Hùng

Chưởng Ấn - Chánh Văn Phòng Tòa TGM

Đặc trách Ngoại Kiều

Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội

Ngày sinh: 06/01/1969; Lễ quan thầy: 01/8

Thụ phong linh mục: 26/5/2001

Đc: 40, Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Hung_239. Lm. Gioan Nguyễn Mạnh Hùng

Giúp xứ Nam Định

Ngày sinh: 20/04/1960; Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 08/12/1987

Đc: Giáo xứ Nam Định, 16 Hai Bà Trưng, Tp. Nam Định

 

Hung_340.  Lm. Giuse Nguyễn Quốc Hùng

Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội

Ngày sinh: 03/01/1971; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đc: 40 Phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Hung_441.  Lm. Phêrô Nguyễn Phú Hùng

Giám quản Đồng Bào và Mang Sơn

Ngày sinh: 23/11/1975; Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đc: Nhà thờ Đồng Bào, Tiên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam

 

Hungvuquang42. Lm. Fx. Vũ Quang Hùng. Tu Hội Truyền Tin

Giám quản Bình Cách

Ngày sinh: 17/01/1966; Lễ quan thầy: 03/12

Thụ phong linh mục: 22/12/2006

Đc: Nhà thờ Bình Cách, Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định

 

TrinhduyHung43. Lm. Giuse Trịnh Duy Hưng

Giúp xứ Thạch Bích

Ngày sinh: 08/09/1957; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đc: Giáo xứ Thạch Bích, Thanh Oai, Hà Nội

 

Huu44.Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu

Chính xứ Đồng Đội

Ngày sinh: 23/02/1970; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đc: Giáo xứ Đồng Đội, Cộng Hòa, Vụ Bản Nam Định

 

Hy45. Lm. Giuse Nguyễn Văn Hy

Chính xứ Cổ Nhuế

Kiêm nhiệm An Thái

Ngày sinh: 07/01/1971; Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đc: Giáo xứ Cổ Nhuế, Ngõ 29B, Đường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 

Khang46. Lm. Giuse Nguyễn An Khang

Chính xứ Bích Trì

Trưởng ban Văn hóa

Ngày sinh: 20/04/1944; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 26/06/1977

Đc: Giáo xứ Bích Trì, Thanh Nam, Thanh Liêm, Hà Nam

 

Khanh47. Lm. Fx. Nguyễn Quốc Khánh

Nghỉ hưu

Ngày sinh: 24/10/1943; Lễ quan thầy: 03/12

Thụ phong linh mục: 25/03/1992

Đc: Giáo xứ Sở Hạ, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội

 

Khuong48. Lm. Giuse Ngụy Thành Khương

Giám quản Trung Lương

Ngày sinh: 27/01/1971, Lễ Quan thầy 19/3

Thụ phong linh mục: 22 /12/2009

Đc: Giáo xứ Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam.

 

Cha_Khang_249. Lm. Giuse Nguyễn Cường Khang

Phó xứ Xuân Bảng

Ngày sinh: 04/09/1979; lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/2015

Đc: Giáo xứ Xuân Bảng, Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định

 

Kieu50. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Kiều

Chính xứ Hàng Bột

Ngày sinh: 15/12/1975; Lễ quan thầy: 25/01

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: Giáo xứ Hàng Bột, 162 Tôn Đức Thắng, Hà Nội

 

Lanh51. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Lanh

Chính xứ Đàn Giản

Ngày sinh: 17/10/1974 ; Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: Giáo xứ Đàn Giản, Thanh Thủy, Thanh Oai, Hà Nội

 

Lam52.Lm. Giuse Mai Xuân Lâm

Chính xứ Sở Kiện

Trưởng ban Loan báo Tin mừng

Ngày sinh: 10/11/1965; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đc: Giáo xứ Sở Kiện, Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam.

 

Liem53. Lm. Luca Vũ Công Liêm

Chính xứ Lưu Xá

Kiêm nhiệm: Mỹ Thượng

Ngày sinh: 09/04/1961; Lễ quan thầy: 18/10

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đc: Giáo xứ Lưu Xá, Mỹ Lương, Chương Mỹ, Hà Nội.

 

Lien54. Lm. Giuse Nguyễn Văn Liên

Giám quản Cửa Bắc và Thượng Thụy

Ngày sinh: 8/12/1976; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: Giáo xứ Cửa Bắc, 56 Phan Đình Phùng, Hà Nội

 

Long55. Lm. Giuse Nguyễn Văn Long

Giúp họ Trung Trí - Hàm Long

Ngày sinh: 18/12/1946; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/12/1987

Đc: Giáo họ Trung Trí, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Long_256. Lm. Giuse Nguyễn Đức Long

Chính xứ Lại Xá, kiêm nhiệm Lan Mát

Ngày sinh: 27/7/1972; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: Giáo xứ Lại Xá, Thanh Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam

 

Lu57. Lm. Gioan.B Mai Xuân Lự

Phó xứ Khoan Vĩ, thường trực Nam Xá

Ngày sinh: 16/04/1974; Lễ quan thầy: 24/06

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Giáo xứ Nam Xá, Nhân Nghĩa, Lý Nhân, Hà Nam

 

Luong58.Lm. Antôn Trần Duy Lương

Chính xứ Nhà Thờ Chính Toà

Ngày sinh: 06/01/1961; Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đc: Nhà Thờ Lớn, 40 Nhà Chung, Hà Nội

 

Ly59. Lm. Giacôbê Nguyễn Văn Lý

Chính xứ Đạo Truyền

Kiêm nhiệm: An Tập

Ngày sinh: 02/07/1955; Lễ quan thầy: 25/07

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đc: Giáo xứ Đạo Truyền, Đồn Xá, Bình Lục, Hà Nam

 

Manh60. Phaolô Phạm Văn Mạnh

Giám quản Sở Hạ

Ngày sinh: 08/12/1980; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Giáo xứ Sở Hạ, Thường Tín, Hà Nội

 

Man61. Lm. Giuse Nguyễn Tiến Mẫn

Chính xứ Cẩm Sơn (Kẻ Non)

Kiêm nhiệm: An Khoái

Ngày sinh: 03/09/1966; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đc: Giáo xứ Kẻ Non, Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà Nam.

 

Nghi62. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Nghị

Chính xứ Vĩnh Đà

Kiêm nhiệm: Bàng Ba, Lý Nhân và Trung Kỳ.

Ngày sinh: 22/01/1942; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 10/06/1994

Đc: Giáo xứ Vĩnh Đà, Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam

 

Nghi_263. Lm. Fx. Lê Thanh Nghị (Thọ)

Quản Hạt Lý Nhân

Chính xứ Lảnh Trì

Kiêm nhiệm: Yên Mỹ

Ngày sinh: 27/11/1969; Lễ quan thày: 03/12

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: Giáo xứ Lảnh Trì, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

 

Nghiem64. Lm. Giuse Nguyễn Thực Nghiệm

Phó xứ Thạch Bích

Ngày sinh: 10/05/1980; lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 02/06/2014

Đc: Giáo xứ Thạch Bích, Bích Hoà, Thanh Oai, Hà Nội

 

Cha_Nghiep65. Lm. Giuse Tạ Ngọc Nghiệp

Phó xứ Cát Lại

Ngày sinh: 05/04/1976; lễ quan thầy 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/2015

Đc: Giáo xứ Cát Lại, Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam

 

Ngoc66. Lm. Giuse Nguyễn Văn Ngọc

Giám quản Phú Ốc và Tường Loan

Ngày sinh:   08/01/1974; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc: Giáo xứ Phú Ốc, Lộc Hòa, Nam Định.

 

 

Nguyen67. Lm. Giuse Phạm Công Nguyên

Phó xứ Đại Ơn

Ngày sinh: 27/6/1981; lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 02/06

Đc: Giáo xứ Đại Ơn, Ngọc Hoà, Chương Mỹ, Hà Nội

 

Phap_168. Lm. Gioan B. Phan Ngọc Pháp

Chính xứ Vĩnh Trị

Kiêm nhiệm: Trung Đồng

Ngày sinh: 14/04/1962; Lễ quan thầy: 24/06

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đc: Giáo xứ Vĩnh Trị, Yên Trị, Ý Yên, Nam Định.

 

Phap_269. Lm. Giuse Nguyễn Văn Pháp

Chính xứ Mạc Thượng

Kiêm nhiệm: Đồng Phú, Quan Hạ

Ngày sinh: 22/11/1976; Lễ quan thày: 19/03

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: Giáo xứ Mạc Thượng, Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam.

 

Phe70. Lm. Giuse Mai Hữu Phê

Giám quản Vũ Điện, Đồng Yên và Cao Đường

Ngày sinh:19/12/1975; Lễ quan thày: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc: Giáo xứ Vũ Điện, Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam.

 

Phuong71. Lm. Antôn Tạ Hữu Phương

Ngày sinh:21/04/1972; Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đc:

 

Quang_372. Lm. Gioan B. Nguyễn Văn Quang

Quản lý Đại chủng viện Hà Nội - Cở sở Cổ Nhuế

Ngày sinh 4/2/1967; Lễ quan thày: 24/6

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: 29b xóm 16, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

 

   

VuhaoQuang73. Lm. Giuse Vũ Hào Quang

Giám quản Hạ Trang và Phú Lương

Ngày sinh: 29/04/1976 ; Lễ quan thày: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc:Giáo xứ Hạ Trang, Liêm Phong, Thanh Liêm, Hà Nam

 

Que_174. Lm. Giuse Nguyễn Khắc Quế

Chính xứ Xuân Bảng

Kiêm nhiệm: Lập Thành

Ngày sinh: 07/01/1943; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 26/06/1977

Đc: Giáo xứ Xuân Bảng, Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định.

 

Que_275. Lm. Brunô Phạm Bá Quế

Trưởng ban Caritas- Bác ái xã hội

Giảng viên Đại chủng viện Hà Nội

Ngày sinh: 28/10/1962; Lễ quan thầy: 06/10

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đc: Đại Chủng Viện, 40 Nhà Chung – Hà Nội

 

Quy76. Lm. Giuse Tạ Minh Quý

Du học Mỹ

Ngày sinh: 05/01/1980; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc:

 

Quy_277.Lm. Giuse Nguyễn Đức Quý

Phó xứ Đồng Gianh, thường trực Gò Mu

Ngày sinh: 23/07/1975; lễ quan thầy 19/03

Thụ phong linh mục: 02/06

Đc: Giáo xứ Gò Mu, Thanh Lương, Lương Sơn, Hòa Bình

 

Ruan78.  Lm. Giuse Vũ Ngọc Ruẫn

Chính xứ Bút Đông

Kiêm nhiệm: Dưỡng Thọ

Ngày sinh: 20/11/1955; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đc: Giáo xứ Bút Đông, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam.

 

San79. Lm. Brunô Nguyễn Văn San

Chính xứ Động Linh

Kiêm nhiệm: Ngọc Thị

Ngày sinh: 02/10/1976; Lễ quan thầy: 06/10

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc : Giáo xứ Động Linh, Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam

 

Sang80. Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sáng

Phó xứ Yên Kiện, thường trực Tân Hội

Ngày sinh: 08/08/1979; Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Giáo xứ Tân Hội, Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội

 

Son81. Lm. Giuse Trần Đình Sơn

Ngày sinh: 24/9/1971; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đc:...

 

Son_282. Lm. Gioan Bùi Đình Sơn

Phó xứ Vĩnh Trị, thường trực Trung Đồng

Phó ban Truyền Thông

Ngày sinh: 25/12/1976; lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 02/06

Đc: Giáo xứ Vĩnh Trị, Yên Trị, Ý Yên, Nam Định

 

Cha_Soai83. Lm. Phan-xi-cô Nguyễn Văn Soái

Ngày sinh: 21/09/1972; lễ quan thầy 03/12

Thụ phong linh mục: 08/09/2015

Đc: Nhà ứng sinh Gioan, Phùng Khoang, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

Sy_384.Lm. Giuse Nguyễn Quốc Sỹ

Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội

Ngày sinh: 10/05/1972; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 10/06/2007

Đc: Đại Chủng Viện Hà Nội, Cơ sở

Cổ Nhuế, 29B xóm 6 Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

 

Sy_185. Lm. Giuse Nguyễn Văn Sỹ

Phó xứ Phú Đa, thường trực Công Xá

Ngày sinh: 02/01/1969; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Giáo xứ Công Xá, Đồng Lý, Lý Nhân, Hà Nam

 

Tao86. Lm. Giuse Bùi Quang Tào

Chính xứ Nghĩa ải

Kiêm nhiệm: Đồng Cháy

Ngày sinh: 04/01/1969; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đc: Giáo xứ Nghĩa ải, Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội

 

Tap87. Lm. Giacôbê Nguyễn Văn Tập

Chính xứ Phú Mỹ

Ngày sinh: 14/02/1950; Lễ quan thầy: 25/07

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đc: Giáo xứ Phú Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội.

 

Thai89. Lm. Gioan B. Vũ Mạnh Thái

Giám quản Hòa Khê và Bái Đô

Ngày sinh: 26/10/1974; Lễ quan thầy: 24/06

Thụ phong linh mục: 20/12/2009

Đc: Giáo xứ Hòa Khê, Bạch Hạ, Phú Xuyên, Hà Nội.

 

Cha_Thang90. Lm. Antôn Nguyễn Văn Thắng

Phó Giám Đốc Đại chủng viện Hà Nội

Ngày sinh: 20/07/1970; Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đc: Đại Chủng Viện Hà Nội, 40 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Thien91. Lm. Phaolô Nguyễn Trung Thiên

Chính xứ Đồng Trì

Ngày sinh: 23/09/1956; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 22/12/2006

Đc: Giáo xứ Đồng Trì, Thanh Trì, Hà Nội.

 

Thien_292. Lm. Alphongsô Vũ Ngọc Thiên

Nghỉ hưu

Ngày sinh: 30/05/1941; Lễ quan thầy: 01/08

Thụ phong linh mục: 25/03/1992

Đc: Giáo xứ An Thái, Ngõ 460 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, Hà Nội

 

Thong93. Lm. Antôn Ngô Văn Thông

Giám quản Vỉ Nhuế và Thôi Ngôi

Ngày sinh: 28/08/1979; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Giáo xứ Vỉ Nhuế, Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định

 

Thoa94. Lm. Giuse Đỗ Hữu Thỏa

Giám quản Tuỵ Hiền

Ngày sinh: 26/04/1973; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc: Nhà thờ Tụy Hiền, An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội

 

Thoan95. Lm. Giuse Nguyễn Văn Thoan

Chính xứ Cát Lại, kiêm nhiệm Tràng Duệ, Chợ Nội

Ngày sinh: 09/01/1965; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đc: Giáo xứ Cát Lại,  Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam

 

Thinh96. Lm. Martinô Nguyễn Bá Thỉnh

Chính xứ Hà Ngoại

Ngày sinh: 09/11/1941; Lễ quan thầy: 11/11

Thụ phong linh mục: 10/06/1994

Đc: Giáo xứ Hà Ngoại, An Đỗ, Bình Lục, Hà Nam.

 

Tho97. Lm. Giuse Đào Hữu Thọ

Đặc trách Phụng Vụ

Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội

Ngày sinh: 10/5/1972; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đc : 29B, xóm 16, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 

Thuy_198. Lm. Tôma Aq. Nguyễn Xuân Thuỷ

Quản lý Tổng Giáo Phận - Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội

Trưởng ban Ơn gọi

Ngày sinh: 10/03/1961; Lễ quan thầy: 28/01

Thụ phong linh mục: 08/12/1987

Đc: Tòa Tổng Giám Mục, 40 Nhà Chung, Hà Nội

 

Thuy99. Lm. Giuse Mai Xuân Thuỳ

Phó xứ Vĩnh Đà, thường trực Bàng Ba

Ngày sinh: 18/11/1973: Lễ quan thầy 19/03

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Giáo xứ Bàng Ba, Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam

 

Thuyet100. Lm. Giuse Đào Bá Thuyết

Chính xứ Hoàng Nguyên

Ngày sinh: 19/12/1968; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đc: Giáo xứ Hoàng Nguyên, Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội 2

 

Thuc101.Lm. Phêrô Trần Văn Thực - Tu Hội Truyền Tin

Giám quản Ngọc Lũ và Tử Thanh

Ngày sinh: 03/11/1966; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 22/12/2006

Đc: Giáo xứ Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam.

 

Tich102. Lm. Antôn Trần Cao Tích - Tu Hội Truyền Tin

Giám Quản Bút Sơn và Tràng Châu

Thường trực Bút Sơn

Ngày sinh: 14/11/1965; Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 22/12/2006

Đc: Giáo xứ Bút Sơn,Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

 

Tiem103. Lm. Giuse Trần Viết Tiềm

Giám quản Từ Châu

Ngày sinh: 12/02/1980; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc: Giáo xứ Từ Châu, Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội

 

Tien104. Lm. Antôn Trần Quang Tiến

Giám đốc Trung Tâm Hành Hương Thánh Tử Đạo Phêrô Lê Tùy - Bằng Sở

Quản hạt Phú Xuyên

Kiêm nhiệm: Cẩm Cơ

Ngày sinh: 14/7/1975; Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đc: TTHH Bằng Sở, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội 

 

Toan_copy105. Lm. Phêrô Nguyễn Đức Toản

Chính xứ An Phú

Kiệm nhiệm: Trung Hiếu

Ngày sinh: 12/2/1972; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Giáo xứ An Phú, Thanh Hương, Thanh Liêm, Hà Nam

 

Toan_2106. Lm. Gioan. B Bùi Quốc Toàn

Giám quản Hướng Nghĩa (Mường Cắt)

Ngày sinh: 11/09/1977; Lễ quan thầy: 24/06

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Giáo xứ Hướng Nghĩa, Văn Nghĩa, Lạc Sơn, Hoà Bình

 

Tri107. Lm. Phêrô Trần Văn Trí

Chính xứ An Lộc

Kiêm nhiệm: Vạn Điểm và Lỗ Xá

Ngày sinh: 24/11/1973; Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đc: Giáo xứ An Lộc, Yên Hồng, Ý Yên, Nam Định

 

Trinh108.  Lm. Phaolô Nguyễn Huy Trình

Giám quản xứ Hà Thao và Kẻ Nghệ

Ngày sinh: 28/10/1973; Lễ quan thầy: 25/01

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc: Giáo xứ Hà Thao, Sơn Hà, Phú Xuyên, Hà Nội

 

Trieu109. Lm. Giuse Phạm Minh Triệu

Chính xứ Bảo Long

Kiêm nhiệm: Trại Mới

Ngày sinh: 20/11/1976; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: Giáo xứ Bảo Long, Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Định

 

LaiquangTrung110. Lm. Phêrô Lại Quang Trung

Giám quản Thiện Mỹ

Ngày sinh: 28/06/1973; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc: Giáo xứ Thiện Mỹ, Yên Mỹ, Ý Yên, Nam Định

 

Cha_Truong111. Lm. Giuse Nguyễn Khắc Trường

Phó xứ Bút Sơn

Ngày sinh: 30/08/1976; lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/2015

Đc: Giáo xứ Bút Sơn, Thánh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

 

Tu112. Lm. Giuse Phạm Văn Tụ

Giám quản Mỗ Xá và Thượng Lao

Ngày sinh: 24/05/1973; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc:Giáo xứ Mỗ Xá, Phú Nam An, Chương Mỹ, Hà Nội.

 

Tuan113. Lm. Phêrô Bùi Ngọc Tuấn

Quản Hạt Phủ Lý - Chính xứ Phủ Lý

Kiêm nhiệm: Đồng Sơn

Ngày sinh: 10/07/1959; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đc: Giáo xứ Phủ Lý, Đường Biên Hoà, P. Minh Khai, Tp. Phủ Lý, Hà Nam

 

Tuyen114. Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuyền

Chính xứ Đào Duyên

Ngày sinh: 22/11/1961; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/12/1987

Đc: Giáo xứ Đào Duyên, Minh Thuận, Vụ Bản, Nam Đinh

 

Tuyen_2115. Lm. Giuse Đỗ Văn Tuyến

Đặc trách nhà Ứng sinh tiền Đại Chủng Viện

Phó Ban Ơn gọi

Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội

Ngày sinh: 06/12/1972; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đc: Giáo xứ Phùng Khoan, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

Tuyen_3116. Lm. Gioan B. Lê Xuân Tuyến

Chính xứ Lường Xá

Ngày sinh: 20/12/1968; Lễ quan thầy: 24/06

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: Giáo xứ Lường Xá, Đại Thắng, Phú Xuyên, Hà Nội

 

Tuong117. Lm. Giuse Lê Danh Tường

Đặc Trách Truyền Thông

Ngày sinh: 19/9/1976; Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: 40 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Van118.Lm. Fx. Vũ Đức Văn

Chính xứ Bái Xuyên

 

Ngày sinh: 08/01/1944; Lễ quan thầy: 03/12

Thụ phong linh mục: 26/06/1977

Đc: Giáo xứ Bái Xuyên, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Tây

 

Van_2119. Lm. Giuse Phạm Đức Văn

Giám quản Tân Độ

Ngày sinh: 26/09/1978; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Giáo xứ Tân Độ, Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội

 

Vien120. Lm. Fx. Kiều Ngọc Viên

Chính xứ Khoan Vĩ

Kiêm nhiệm: Nam Xá

Ngày sinh: 20/10/1944; Lễ quan thầy: 03/12

Thụ phong linh mục: 26/06/1977

Đc: Giáo xứ Khoan Vĩ, Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam

 

Vien_2121. Lm. Gioan Nguyễn Trọng Viên

Giám quản Thượng Lâm và Phúc Lâm

Ngày sinh: 24/12/1971; Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc: Giáo xứ Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội

 

Vien_3122. Lm. Giuse Vũ Công Viện

Đại diện tư pháp - Phó Văn phòng Tòa TGM - Giám quản Giáo xứ Nam Dư

Ngày sinh: 23/02/1973; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: 40 Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

Viet123. Lm. Phêrô Trần Văn Việt

Chính xứ Kim Bảng

Kiêm nhiệm: Đại Phú và Tân Lang

Trưởng ban Giới trẻ

Ngày sinh: 18/10/1974; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: Giáo xứ Kim Bảng, Kim Thanh, Kim Bình, Hà Nam

 

Xuan124. Lm. Fx. Nguyễn Văn Xuân

Giám quản Xuy Xá

Ngày sinh: 28/12/1975; Lễ quan thầy: 03/12

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc: Giáo xứ Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội

 

Xuyen125. Lm. Vincent Nguyễn Đăng Xuyên

Chính xứ Đại Ơn

Kiêm nhiệm: Lam Điền

Ngày sinh: 10/10/1941; Lễ quan thầy: 05/04

Thụ phong linh mục: 26/06/1977

Đc: Giáo xứ Đại ơn, Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội 2

 

Y126.  Lm. Antôn Trần Công Ý

Chính xứ Tiêu Hạ

Kiêm nhiệm: Tiêu Thượng.

Ngày sinh: 20/07/1960; Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đc: Giáo xứ Tiêu Hạ, Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam.

 

lm_da127. Lm. Đaminh Trần Văn Đà

Ngày sinh: 15/1/1982

Thụ Phong linh mục: 30/3/2016

ĐC:

 

cha_huy128. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Huy

Ngày sinh: 29/4/1981

Thụ Phong linh mục: 30/3/2016

ĐC:

 

cha_hinh129. Lm. Giuse Nguyễn Văn Hinh

Ngày sinh: 3/6/1981

Thụ Phong linh mục: 30/3/2016

ĐC:

 

cha_phu130. Lm. Antôn Trần Văn Phú

Ngày sinh: 11/8/1983

Thụ Phong linh mục: 30/3/2016

ĐC:

 

 

cha_tu131. Lm. Giuse Kiều Văn Tụ

Ngày sinh: 8/12/1982

Thụ Phong linh mục: 30/3/2016

ĐC:

 

cha_manh132. Lm. Antôn Trần Văn Mạnh (Tu Đoàn Truyền Tin)

Ngày sinh: 15/2/1966

Thụ Phong linh mục: 30/3/2016

ĐC:

 

 Các Linh Mục Đang Làm Việc Trong Tổng Giáo Phận


Han_21. Lm. Giuse Đỗ Đức Hân. SDB

Chính xứ Vạn Phúc

Ngày sinh:..; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục:...

Đc: Giáo xứ Vạn Phúc, Thôn 3, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội

 

Hoang2. Lm Giuse Nguyễn Văn Hoàng. OP

Giám quản Phương Trung

Ngày sinh: 22 tháng 01 năm 1979; quan thầy 19 tháng 03

Thụ phong linh mục: 04 tháng 08 năm 2012

Đc: Giáo xứ Phương Trung, thôn Tây Sơn, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà nội

 

Khuong_23. Lm. Đaminh Nguyễn Công Khương. TSĐT

Chính xứ Đoan Nữ

Ngày sinh: 12/10/1972; Lễ quan thầy: 07/08

Thụ phong linh mục: 02/07/2008

Đc: Giáo xứ Đoan Nữ, Thanh Oai, Hà Nội

 

Cha_Hien4. Lm. Giuse Trịnh Ngọc Hiên. CSSR

Chính xứ Thái Hà

Trưởng ban Tu Sỹ

Ngày sinh:...; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 10/06/1994

Đc: Giáo xứ Thái Hà, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

 

Thong_25. Lm. Giuse Vũ Huy Thông. SJ

Giúp giáo họ Ngọc Mạch

Ngày sinh: 27/02/1967; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đc: Giáo họ Ngọc Mạch, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội

 

Cha_Pet._Quang_Tien_C.M6. Lm Phêrô Nguyễn Quang Tiến C.M

Chính xứ Hoàng Xá

Ngày sinh: 07/06/1972

Thụ phong linh mục: 21/10/2005

Đc: Giáo xứ Hoàng Xá, Hùng Cường, Kiêm Thi, Hưng Yên

 

Cha_Lan7. Lm. Giuse Phạm Duy Lân. Vinh Sơn Phao Lô

Chính xứ Mường Riệc

Kiêm nhiệm Giáo xứ Mường Đổn

Ngày sinh: 16/04/1973

Thụ phong linh mục: 13/06/2005

Đc: Giáo xứ Mường Riệc, Mỹ Thành, Lạc Sơn, Hòa Bình

cha_thinh8. Lm Gioan Nguyễn Huy Thịnh

Phó xứ Khoan Vĩ, thường trực Nam Xá

Sinh ngày:

Chịu chức linh mục:

Đc: nhà thờ Nam Xá, Nhân Nghĩa, Lý Nhân, Hà Nam

 

TTGM HN

 

 

Last Updated ( Saturday, 20 August 2016 20:34 )  

TIN - BÀI NỔI BẬT