Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thứ Năm 24.04.2014

Linh mục đoàn Tổng Giáo Phận Hà Nội - Năm 2013

E-mail Print

An1.  Lm. Giuse Vũ Đức An

Du học Pháp

Ngày sinh: 08/5/1971; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đc: 128 rue Du Bac, Paris Cedex 07, France

 

Binh2. Lm. Giuse Nguyễn Văn Bình

Chính xứ Phú Thứ

Ngày sinh: 29/7/1974; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đc: Nhà thờ Phú Thứ, Tam Thanh, Vụ Bản, Nam Định.

 

Canh3. Lm. Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh

Quản Hạt Nam Định - Chính xứ Nam Định

Kiêm nhiệm: Phú Ốc, Tường Loan và Trình Xuyên

Ngày sinh: 12/12/1955; Lễ quan thầy19/03

Thụ phong linh mục: 08/12/1987

Đc: Nhà thờ Nam Định, 16 Hai Bà Trưng, Tp. Nam Định

 

Chau4. Lm. Alphongsô Nguyễn Ngọc Châu

Chính xứ Hàm Long - Quản hạt Chính Toà

Ngày sinh: 24/07/1942; Lễ quan thầy: 01/08

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đc: Nhà thờ Hàm Long, 21 phố Hàm Long, Hoàn Kiếm,  Hà Nội

 

Chieu5. Lm. Giuse Nguyễn Minh Chiểu

Phó xứ Sở Kiện

Ngày sinh: 12/09/1975; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 28/06/2009

Đc: Nhà thờ Sở Kiện, Kiện Khê, Hà Nam

 

Chinh6. Lm. Giuse Phan Văn Chỉnh

Chính xứ La Phù

Kiêm nhiệm: Từ Châu

Ngày sinh: 21/01/1950; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/1998

Đc: Nhà thờ La Phù, Tân Minh, Thường Tín, Hà Nội

 

Chung7. Lm. Phêrô Đỗ Văn Chung

Phó xứ Kim Bảng

Ngày sinh: 10/10/1978; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Nhà thờ Kim Bảng, Kim Bình, Hà Nam

 

Chuong8. Lm. Phêrô Trần Văn Chương

Dưỡng bệnh

Ngày sinh: 02/11/1970; Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đc:...

 

Cong9. Lm. Antôn Trịnh Duy Công

Giám quản Chằm Hạ

Ngày sinh: 03/8/1970; Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: Nhà thờ Chằm Hạ, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

 

Cung10. Lm. Gioan Lê Trọng Cung

Chính xứ Thịnh Liệt (Kẻ Sét)

Trưởng Ban Giới trẻ

Ngày sinh: 24/12/1971; Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đc: Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

 

Cuong_111. Lm. Giuse Trần Ngọc Cương

Chính xứ Phú Đa

Kiêm nhiêm: Công Xá, Vĩnh Trụ

Ngày sinh:19/10/1945; Lễ quan thầy : 19/03

Thụ phong linh mục: 26/06/1977

Đc: Nhà thờ Phú Đa, Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam

 

Cuong_212. Lm. Giuse Hoàng Kim Cương

Giúp họ Bói Hạ - An Phú

Ngày sinh: 30/07/1940; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/12/1987

Đc: Nhà thờ Bói Hạ, Thanh Hương, Thanh Liêm, Hà Nam

 

Cuong_313. Lm. Phaolô Đỗ Tùng Cương

Phó xứ Xuân Bảng

Ngày sinh: 20/08/1979; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Nhà thờ Xuân Bảng, Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định

 

 

Cuong_414. Lm. Phêrô Lê Anh Cường

Giúp xứ Lập Thành

Ngày sinh: 19/03/1970; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đc: Nhà thờ Lập Thành, Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Định.

 

Cuong_515. Lm. Giuse Bùi Văn Cường

Chính xứ Đồng Gianh

Kiêm nhiệm: Mường Tre

Ngày sinh: 15/5/1975; Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: Nhà thờ Đồng Gianh,Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình

 

Diem16. Lm. Giuse Nguyễn Văn Diễm

Phó Giám đốc Đại Chủng viện Hà Nội - Khoa Triết Học

Ngày sinh: 14/12/1954; Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 18/03/1989

Đc: Đại Chủng Viện Hà Nội, Cơ sở Cổ Nhuế, 16B Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

 

Dien17. Lm. Antôn Nguyễn Văn Diện (Tiến)

Chính xứ Yên Kiện

Kiêm nhiệm: Tân Hội

Ngày sinh: 14/10/1972; Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: Nhà thờ Yên Kiện, Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

 

Du18. Lm. Giuse Vũ Đình Du

Chính xứ Sơn Lãng

Kiêm nhiệm: Rang Soi, Vân Đình

Ngày sinh: 06/10/1974; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đc: Nhà thờ Sơn Lãng, Miêng Thượng, Hoa Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội

 

Dung19.  Lm. Antôn Phạm Văn Dũng

Phó Văn Phòng Tòa TGM Hà Nội

Ngày sinh: 01/4/1972; Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: 40 phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Doan20. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đoàn

Chính xứ Thạch Bích - Quản hạt Thanh Oai

Kiêm nhiệm: Trình Xá, Canh Hoạch

Ngày sinh: 10/06/1962; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đc: Nhà thờ Thạch Bích, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 2

 

Duoc21.  Lm. Giuse Trần Văn Đoạt (Được)

Chính xứ Thụy ứng

Kiêm nhiệm: Giang Xá và Lại Yên

Ngày sinh: 10/11/1971; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2006

Đc: Thụy ứng, Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội.

 

Do22. Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Phó xứ Đại Ơn

Ngày sinh: 2/1/1974

Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đc: Nhà thờ Lam Điền, Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội 2

 

Giam23. Lm. Giuse Hoàng Minh Giám

Giám quản Đại Lại và Gia Trạng

Ngày sinh: 09/01/1979, Lễ quan thày: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc: Nhà thờ Đại Lại, Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Định.

 

Giang24. Lm. Antôn Phạm Văn Giảng

Phó xứ Sở Kiện

Ngày sinh: 20/ 06/1976; Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc: Nhà thờ Sở Kiện, Kiện Khê, Thánh Liêm, Hà Nam

 

Giap25. Lm. Giuse Bùi Văn Giáp

Phó xứ Bái Xuyên

Ngày sinh: 05/07/1971; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Nhà thờ Bái Xuyên, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội

 

Ha26. Lm. Gioan B. Phan Văn Hà

Chính xứ Cát Thuế

Kiêm nhiệm Đông Lao

Ngày sinh: 28/9/1975; Lễ quan thầy: 24/6

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đc: Nhà thờ Cát Thuế, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội

 

Han27. Lm. Gioan Nguyễn Văn Hân

Chính xứ Mường Riệc

Kiêm nhiệm: Mường Cắt, Mường Đổn và Vụ Bản

Ngày sinh: 13/10/1975; Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đc: Nhà thờ Mường Riệc, Mỹ Thành, Lạc Sơn, Hoà Bình

 

Hinh28. Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Hinh

Chính xứ Phùng Khoang

Kiêm nhiệm Hà Đông

Ngày sinh: 28/01/1962; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đc: Nhà thờ Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

 

 

Hoc29. Lm. Giuse Vũ Quang Học

Giúp xứ Hà Đông

Đặc trách Giáo Lý

Ngày sinh: 02/5/1972; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đc: Nhà thờ Hà Đông, quận Hà Đông, Hà Nội.

 

Hoa30. Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa

Chính xứ Đồng Chiêm

Kiêm nhiệm: Tụy Hiền

Ngày sinh: 20/03/1974; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đc: Nhà thờ Đồng Chiêm, An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội.

 

Hoi31. Lm. Giuse Vũ Đình Hồi

Phó xứ Phú Đa

Ngày sinh: 17/11/1979; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Nhà thờ Phú Đa, Lý Nhân, Hà Nam

 

Hung_132. Lm. Alphongsô Phạm Hùng

Chưởng Ấn - Chánh Văn Phòng Tòa TGM

Đặc trách Ngoại Kiều

Ngày sinh: 06/01/1969; Lễ quan thầy: 01/8

Thụ phong linh mục: 26/5/2001

Đc: 40, Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Hung_233. Lm. Gioan Nguyễn Mạnh Hùng

Giúp xứ Nam Định

Ngày sinh: 20/04/1960; Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 08/12/1987

Đc: Nhà thờ Nam Định, 16 Hai Bà Trưng, Tp. Nam Định

 

Hung_334.  Lm. Giuse Nguyễn Quốc Hùng

Đại Chủng Viện Hà Nội - Khoa Triết Học

Ngày sinh: 03/01/1971; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đc: Số 29, ngõ 220, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

 

Hung_435.  Lm. Phêrô Nguyễn Phú Hùng

Giám quản Đồng Bào và Mang Sơn

Ngày sinh: 23/11/1975; Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đc: Nhà thờ Đồng Bào, Tiên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam

 

Hungvuquang36. Lm. Fx. Vũ Quang Hùng

Giám quản Bình Cách

Ngày sinh: 17/01/1966; Lễ quan thầy: 03/12

Thụ phong linh mục: 22/12/2006

Đc: Nhà thờ Bình Cách, Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định

 

TrinhduyHung37. Lm. Giuse Trịnh Duy Hưng

Chính xứ Thiện Mỹ

Ngày sinh: 08/09/1957; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đc: Thiện Mỹ, Yên Mỹ, Ý Yên, Nam Định

 

Huu38.Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu

Chính xứ Hà Hồi

Ngày sinh: 23/02/1970; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đc: Nhà thờ Hà Hồi, Xóm Đinh Tiên Hoàng, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội

 

 

Hy39. Lm. Giuse Nguyễn Văn Hy

Chính xứ Cổ Nhuế

Kiêm nhiệm xứ An Thái

Ngày sinh: 07/01/1971; Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đc: Nhà thờ An Thái, Ngõ 460 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, Hà Nội

 

Khang40. Lm. Giuse Nguyễn An Khang

Chính xứ Bích Trì

Ngày sinh: 20/04/1944; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 26/06/1977

Đc: Nhà thờ Bích Trì, Thanh Nam, Thanh Liêm, Hà Nam

 

Khanh41. Lm. Fx. Nguyễn Quốc Khánh

Chính xứ Sở Hạ

Ngày sinh: 24/10/1943; Lễ quan thầy: 03/12

Thụ phong linh mục: 25/03/1992

Đc: Nhà thờ Sở Hạ, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội

 

Khuong42. Lm. Giuse Ngụy Thành Khương

Phó xứ Vĩnh Trị

Thường trực Trung Đồng

Ngày sinh: 27/01/1971, Lễ Quan thầy 19/3

Thụ phong linh mục: 22 /12/2009

Đc: Nhà thờ Trung Đồng, Yên Bằng, ý Yên, Nam Định.

 

Kieu43. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Kiều

Chính xứ Hàng Bột

Ngày sinh: 15/12/1975; Lễ quan thầy: 25/01

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: Nhà thờ Hàng Bột, 162 Tôn Đức Thắng, Hà Nội

 

Lanh44. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Lanh

Chính xứ Đàn Giản

Ngày sinh: 17/10/1974 ; Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: Nhà thờ Đàn Giản, Thanh Thủy, Thanh Oai, Hà Nội

 

Lam45.Lm. Giuse Mai Xuân Lâm

Chính xứ Sở Kiện

Kiêm nhiệm: Lan Mát và Lại Xá

Ngày sinh: 10/11/1965; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đc: Nhà thờ Sở Kiện, Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam.

 

Liem46. Lm. Luca Vũ Công Liêm

Chính xứ Lưu Xá

Kiêm nhiệm: Mỹ Thượng

Ngày sinh: 09/04/1961; Lễ quan thầy: 18/10

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đc: Nhà thờ Lưu Xá, Mỹ Lương, Chương Mỹ, Hà Nội.

 

Lien47. Lm. Giuse Nguyễn Văn Liên

Giám quản Của Bắc và Thượng Thụy

Ngày sinh: 8/12/1976; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: Nhà thờ Của Bắc, 56 Phan Đình Phùng, Hà Nội

 

Long48. Lm. Giuse Nguyễn Văn Long

Giúp họ Trung Trí - Hàm Long

Ngày sinh: 18/12/1946; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/12/1987

Đc: Nhà thờ Trung Trí, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Long_249. Lm. Giuse Nguyễn Đức Long

Chính xứ Gò Mu

Ngày sinh: 27/7/1972; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: Nhà thờ Gò Mu,Thanh Lương, Lương Sơn, Hòa Bình

 

Lu50. Lm. Gioan.B Mai Xuân Lự

Phó xứ Đại Ơn

Ngày sinh: 16/04/1974; Lễ quan thầy: 24/06

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Nhà thờ Đại Ơn, Ngọc Hoà, Chương Mỹ, Hà Nội

 

Luong51.Lm. Antôn Trần Duy Lương

Chính xứ Nhà Thờ Chính Toà

Ngày sinh: 06/01/1961; Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đc: Nhà Thờ Lớn, 40 Nhà Chung, Hà Nội

 

Ly52. Lm. Giacôbê Nguyễn Văn Lý

Chính xứ Đạo Truyền

Kiêm nhiệm: An Tập - Chợ Nội

Ngày sinh: 02/07/1955; Lễ quan thầy: 25/07

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đc: Nhà thờ Đạo Truyền, Đồn Xá, Bình Lục, Hà Nam

 

Manh53. Phaolô Phạm Văn Mạnh

Phó xứ Sở Hạ

Ngày sinh: 08/12/1980; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Nhà thờ Sở Hạ, Thường Tín, Hà Nội

 

Man54. Lm. Giuse Nguyễn Tiến Mẫn

Chính xứ Cẩm Sơn (Kẻ Non)

Kiêm nhiệm: An Khoái

Ngày sinh: 03/09/1966; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đc: Nhà thờ Kẻ Non, Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà Nam.

 

Nghi55. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Nghị

Chính xứ Vĩnh Đà

Kiêm nhiệm: Bàng Ba, Lý Nhân và Trung Kỳ.

Ngày sinh: 22/01/1942; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 10/06/1994

Đc: Nhà thờ Vĩnh Đà, Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam

 

Nghi_256. Lm. Fx. Lê Thanh Nghị (Thọ)

Chính xứ Lảnh Trì

Kiêm nhiệm: Yên Mỹ và Hoàng Xá

Ngày sinh: 27/11/1969; Lễ quan thày: 03/12

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: Nhà thờ Lảnh Trì, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

 

Ngoc57. Lm. Giuse Nguyễn Văn Ngọc

Phó xứ Lường Xá

Thường trực: Tân Độ và Chuyên Mỹ

Ngày sinh:   08/01/1974; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc: Nhà thờ Tân Độ, Hồng Mình, Phú Xuyên, Hà Nội.

 

Phap_158. Lm. Gioan B. Phan Ngọc Pháp

Chính xứ Vĩnh Trị

Kiêm nhiệm: Thôi Ngôi, Trung Đồng và Vỉ Nhuế.

Ngày sinh: 14/04/1962; Lễ quan thầy: 24/06

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đc: Nhà thờ Vĩnh Trị, Yên Trị, Ý Yên, Nam Định.

 

Phap_259. Lm. Giuse Nguyễn Văn Pháp

Chính xứ Mạc Thượng

Kiêm nhiệm: Đồng Nhân, Quan Hạ

Ngày sinh: 22/11/1976; Lễ quan thày: 19/03

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: Nhà thờ Mạc Thượng, Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam.

 

Phe60. Lm. Giuse Mai Hữu Phê

Giám quản Vũ Điện, Đồng Yên và Cao Đường

Ngày sinh:19/12/1975; Lễ quan thày: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc: Nhà thờ Vũ Điện, Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam.

 

Phu61. Lm. Gioan Nguyễn Văn Phủ

Nghỉ hưu

Ngày sinh: 07/05/1935; Lễ quan thày: 27/12

Thụ phong linh mục: 10/06/1994

Đc: Vĩnh Trị, Yên Trị,Ý Yên, Nam Định

 

Phuong62. Lm. Antôn Tạ Hữu Phương

Chính xứ Phú Ốc

Kiêm nhiệm: Tường Loan

Ngày sinh: 21/04/1972; Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đc: Nt Phú Ốc, Nam Định

 

Quang_363. Lm. Gioan B. Nguyễn Văn Quang

Quản lý Đại chủng viện Hà Nội - Cở sở Cổ Nhuế, giúp giáo xứ Giang Xá.

Ngày sinh 4/2/1967; Lễ quan thày: 24/6

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: 29b xóm 16, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

 

   

VuhaoQuang64. Lm. Giuse Vũ Hào Quang

Giám quản Hạ Trang và Phú Lương

Ngày sinh: 29/04/1976 ; Lễ quan thày: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc:Nhà thờ Hạ Trang, Liêm Bảo, Thanh Liêm, Hà Nam

 

Que_165. Lm. Giuse Nguyễn Khắc Quế

Chính xứ Xuân Bảng

Kiêm nhiệm: Đồng Đội và Lập Thành

Ngày sinh: 07/01/1943; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 26/06/1977

Đc: Nhà thờ Xuân Bảng, Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định.

 

Que_266. Lm. Brunô Phạm Bá Quế

Đặc trách Caritas- Bác ái xã hội

Giáo sư Đại chủng viện Hà Nội

Ngày sinh: 28/10/1962; Lễ quan thầy: 06/10

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đc: Đại Chủng Viện, 40 Nhà Chung – Hà Nội

 

Quy67. Lm. Giuse Tạ Minh Quý

Phó xứ Chính Toà

Ngày sinh: 05/01/1980; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Nhà thờ Chính Toà, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Ruan68.  Lm. Giuse Vũ Ngọc Ruẫn

Chính xứ Bút Đông

Kiêm nhiệm: Dưỡng Thọ

Ngày sinh: 20/11/1955; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đc: Nhà thờ Bút Đông, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam.

 

San69. Lm. Brunô Nguyễn Văn San

Chính xứ Động Linh

Kiêm nhiệm Ngọc Thị

Ngày sinh: 02/10/1976; Lễ quan thầy: 06/10

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc : Nt Động Linh, Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam

 

Sang70. Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sáng

Phó xứ Nghĩa Ải

Ngày sinh: 08/08/1979; Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Nhà thờ Nghĩa Ải, Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội

 

Son71. Lm. Giuse Trần Đình Sơn

Du học Italia

Ngày sinh: 24/9/1971; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

 

Sy_372.Lm. Giuse Nguyễn Quốc Sỹ

Giáo sư Đại Chủng Viện Hà Nội

Ngày sinh: 10/05/1972; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 10/06/2007

Đc: Đại Chủng Viện Hà Nội, Cơ sở

Cổ Nhuế, 16B Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội.

 

Sy_173. Lm. Giuse Nguyễn Văn Sỹ

Phó xứ Vĩnh Trị

Ngày sinh: 02/01/1969; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Nhà thờ Vĩnh Trị, Ý Yên, Nam Định

 

Tao74. Lm. Giuse Bùi Quang Tào

Chính xứ Nghĩa ải

Kiêm nhiệm Đồng Cháy và Xuy Xá

Ngày sinh: 04/01/1969; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đc: Nhà thờ Nghĩa ải, Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội

 

Tap75. Lm. Giacôbê Nguyễn Văn Tập

Chính xứ Phú Mỹ - Quản hạt Phú Xuyên

Kiêm nhiệm: Kẻ Nghệ

Ngày sinh: 14/02/1950; Lễ quan thầy: 25/07

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đc: Nhà thờ Phú Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội.

 

Tang_276. Lm. Gioan Bùi Trọng Tăng

Nghỉ Hưu

Ngày sinh: 22/06/1922; Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 26/10/1980

Đc: Nhà thờ Sơn Lãng, Hoa Sơn, ứng Hoà, Hà Nội

 

Thai77. Lm. Gioan B. Vũ Mạnh Thái

Phó xứ Tiêu Hạ

Thường Trực: Bói Kênh

Ngày sinh: 26/10/1974; Lễ quan thầy: 24/06

Thụ phong linh mục: 20/12/2009

Đc: Nhà thờ Bói Kênh, Bình Lục, Hà Nam.

 

Thang_HN78. Lm. Antôn Nguyễn Văn Thắng

Đặc trách truyền thông

Giáo sư Đại chủng viện Hà Nội

Ngày sinh: 20/07/1970; Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đc: Đại Chủng Viện Hà Nội, Cơ sở Cổ Nhuế, 16B Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

 

Thien79. Lm. Phaolô Nguyễn Trung Thiên

Chính xứ Đồng Trì

Kiêm nhiệm: Nam Dư

Ngày sinh: 23/09/1956; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 22/12/2006

Đc: Nhà thờ Đồng Trì, Thanh Trì, Hà Nội.

 

Thien_280. Lm. Alphongsô Vũ Ngọc Thiên

Nghỉ hưu

Ngày sinh: 30/05/1941; Lễ quan thầy: 01/08

Thụ phong linh mục: 25/03/1992

Đc: Nhà thờ An Thái, Ngõ 460 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, Hà Nội

 

Thong81. Lm. Giuse Ngô Văn Thông

Phó xứ Thạch Bích

Ngày sinh: 28/08/1979; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Nhà thờ Thạch Bích, Bích Hoà, Thanh Oai

 

Thoa82. Lm. Giuse Đỗ Hữu Thỏa

Phó xứ Đồng Chiềm

Thường trực: Tụy Hiền

Ngày sinh: 26/04/1973; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc: Nhà thờ Tụy Hiền, An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội

 

Thoan83. Lm. Giuse Nguyễn Văn Thoan

Chính xứ An Lộc

Kiêm nhiệm: Lỗ Xá và Vạn Điểm

Ngày sinh: 09/01/1965; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đc: Nhà thờ An Lộc Thượng, Yên Hồng, ý Yên, N. Định

 

Thinh84. Lm. Martinô Nguyễn Bá Thỉnh

Chính xứ Hà Ngoại

Ngày sinh: 09/11/1941; Lễ quan thầy: 11/11

Thụ phong linh mục: 10/06/1994

Đc: Nhà thờ Hà Ngoại, An Đỗ, Bình Lục, Hà Nam.

 

Tho85. Lm. Giuse Đào Hữu Thọ

Đặc trách Phụng Vụ

Đại Chủng Viện Hà Nội

Ngày sinh: 10/5/1972; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đc : 40 phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

Thuy_186. Lm. Tôma Aq. Nguyễn Xuân Thuỷ

Quản lý Tổng Giáo Phận - Đặc trách Ơn gọi

Ngày sinh: 10/03/1961; Lễ quan thầy: 28/01

Thụ phong linh mục: 08/12/1987

Đc: Tòa Giám Mục, 40 Nhà Chung, Hà Nội

 

Thuy87. Lm. Giuse Mai Xuân Thuỳ

Phó xứ Bút Đông

Ngày sinh: 18/11/1973: Lễ quan thầy 19/03

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Nhà thờ Bút Đông, Duy Tiên, Hà Nam

 

Thuyet88. Lm. Giuse Đào Bá Thuyết

Chính xứ Hoàng Nguyên

Ngày sinh: 19/12/1968; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đc: Nhà thờ Hoàng Nguyên, Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội 2

 

Thuc89.Lm. Phêrô Trần Văn Thực

Giám quản Ngọc Lũ và Tử Thanh

Ngày sinh: 03/11/1966; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 22/12/2006

Đc: Nhà thờ Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam.

 

Tich90. Lm. Antôn Trần Cao Tích

Giám Quản Bút Sơn và Tràng Châu

Thường trực Bút Sơn

Ngày sinh: 14/11/1965; Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 22/12/2006

Đc: Nhà thờ Bút Sơn,Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

 

Tiem91. Lm. Giuse Trần Viết Tiềm

Quản lý Đại Chủng Viện Hà Nội

Giúp xứ Giang Xá

Ngày sinh: 12/02/1980; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc: Đại Chủng Viện, 40 Nhà Chung, Hà Nội

 

Tien92. Lm. Antôn Trần Quang Tiến

Giám đốc Trung Tâm Hành Hương Thánh Tử Đạo Phêrô Lê Tùy - Bằng Sở

Kiêm nhiệm: Cẩm Cơ

Ngày sinh: 14/7/1975; Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đc: Nhà thờ Bằng Sở, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội 

 

Toan_copy93. Lm. Phêrô Nguyễn Đức Toản

Chính xứ An Phú

Ngày sinh: 12/2/1972; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Nhà thờ An Phú, Thanh Hương, Thanh Liêm, Hà Nam

 

Toan_294. Lm. Gioan. B Bùi Quốc Toàn

Phó xứ Mường Riệc

Ngày sinh: 11/09/1977; Lễ quan thầy: 24/06

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Nhà thờ Mường Riệc, Mỹ Thành, Lạc Sơn, Hoà Bình

 

Tri95. Lm. Phêrô Trần Văn Trí

Chính xứ Cát Lại

Kiêm nhiệm: Tràng Duệ

Ngày sinh: 24/11/1973; Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đc: Nhà thờ Cát Lại, Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam

 

Trinh96.  Lm. Phaolô Nguyễn Huy Trình

Giám quản xứ Hà Thao và Kẻ Nghệ

Ngày sinh: 28/10/1973; Lễ quan thầy: 25/01

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc: Nhà thờ Hà Thao, Sơn Hà, Phú Xuyên, Hà Nội

 

Trieu97. Lm. Giuse Phạm Minh Triệu

Chính xứ Bảo Long

Kiêm nhiệm: Trại Mới

Ngày sinh: 20/11/1976; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: Nhà thờ Bảo Long, Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Định

 

LaiquangTrung98. Lm. Phêrô Lại Quang Trung

Phó xứ Vĩnh Đà

Thường trực: Bàng Ba

Ngày sinh: 28/06/1973; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc: Nhà thờ Bàng Ba, Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam.

 

Tu99. Lm. Giuse Phạm Văn Tụ

Giám quản Mỗ Xá và Thượng Lao

Ngày sinh: 24/05/1973; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc:Nhà thờ Mỗ Xá, Phú Nam An, Chương Mỹ, Hà Nội.

 

Tuan100. Lm. Phêrô Bùi Ngọc Tuấn

Quản Hạt Phủ Lý - Chính xứ Phủ Lý

Kiêm nhiệm: Đồng Sơn

Ngày sinh: 10/07/1959; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đc: Nhà thờ Phủ Lý, Đường Biên Hoà, P. Minh Khai, Tp. Phủ Lý, Hà Nam

 

Tuyen103. Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuyền

Chính xứ Đào Duyên

Ngày sinh: 22/11/1961; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/12/1987

Đc: Nhà thờ Đào Duyên, Minh Thuận, Vụ Bản, Nam Đinh

 

Tuyen_2104. Lm. Giuse Đỗ Văn Tuyến

Đại Chủng Viện Hà Nội

Phó Ban Ơn gọi

Ngày sinh: 06/12/1972; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đc: Đại Chủng Viện Hà Nội, 40 Nhà Chung, Hà Nội

 

Tuyen_3105. Lm. Gioan B. Lê Xuân Tuyến

Chính xứ Lường Xá

Kiêm nhiệm: Chuyên Mỹ và Tân Độ

Ngày sinh: 20/12/1968; Lễ quan thầy: 24/06

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: Nhà thờ Lường Xá, Đại Thắng, Phú Xuyên, Hà Nội

 

Tuong106. Lm. Giuse Lê Danh Tường

Du học Italia

Ngày sinh: 19/9/1976; Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

 

Van107.Lm. Fx. Vũ Đức Văn

Chính xứ Bái Xuyên

Kiêm nhiệm: Hòa Khê, Bái Đô

Ngày sinh: 08/01/1944; Lễ quan thầy: 03/12

Thụ phong linh mục: 26/06/1977

Đc: Nhà thờ Bái Xuyên, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Tây

 

Van_2108. Lm. Giuse Phạm Đức Văn

Phó xứ Hàm Long

Ngày sinh: 26/09/1978; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đc: Nhà thờ Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Vien109. Lm. Fx. Kiều Ngọc Viên

Chính xứ Khoan Vĩ

Kiêm nhiệm: Nam Xá

Ngày sinh: 20/10/1944; Lễ quan thầy: 03/12

Thụ phong linh mục: 26/06/1977

Đc: Nhà thờ Khoan Vĩ, Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam

 

Vien_2110. Lm. Gioan Nguyễn Trọng Viên

Giám quản Đoan Nữ, Thượng Lâm và Phúc Lâm

Ngày sinh: 24/12/1971; Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc: Nhà thờ Đoan Nữ, An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

 

Vien_3111. Lm. Giuse Vũ Công Viện

Du học Canada

Ngày sinh: 23/02/1973; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

 

Viet112. Lm. Phêrô Trần Văn Việt

Chính xứ Kim Bảng

Kiêm nhiệm: Đại Phú và Tân Lang

Ngày sinh: 18/10/1974; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đc: Nhà thờ Kim Bảng, Kim Thanh, Kim Bình, Hà Nam

 

Xuan113. Lm. Fx. Nguyễn Văn Xuân

Phó xứ Nam Định

Ngày sinh: 28/12/1975; Lễ quan thầy: 03/12

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc: Nhà thờ Nam Định, 16 Hai Bà Trưng, Tp Nam Định.

 

Xuyen114. Lm. Vincent Nguyễn Đăng Xuyên

Chính xứ Đại Ơn

Kiêm nhiệm: Lam Điền - Gò Cáo - Đồng Gội

Ngày sinh: 10/10/1941; Lễ quan thầy: 05/04

Thụ phong linh mục: 26/06/1977

Đc: Nhà thờ Đại ơn, Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội 2

 

Y115.  Lm. Antôn Trần Công Ý

Chính xứ Tiêu Hạ

Kiêm nhiệm: Tiêu Thượng, Bói Kênh và Trung Lương.

Ngày sinh: 20/07/1960; Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đc: Nhà thờ Tiêu Hạ, Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam.

 

 Các Linh Mục Dòng


Chuan116. Lm. Giuse Hà Văn Chuẩn. TSĐT

Phó xứ Xuân Bảng

Ngày sinh: 24/09/1973; Lễ quan thầy:19/03

Thụ phong linh mục:02/07/2008

Đc. Nhà thờ Xuân Bảng, Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định

 

Han_2117. Lm. Giuse Đỗ Đức Hân. SDB

Chính xứ Vạn Phúc

Ngày sinh:..; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục:...

Đc: Thôn 3, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội

 

Hoang118. Lm Giuse Nguyễn Văn Hoàng. OP

Phó xứ Thạch Bích

Thường trực tại Phương Trung

Ngày sinh: 22 tháng 01 năm 1979; quan thầy 19 tháng 03

Thụ phong linh mục: 04 tháng 08 năm 2012

Đc: Nhà thờ G.x Phương Trung, thôn Tây Sơn, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà nội

 

Khuong_2119. Lm. Đaminh Nguyễn Công Khương. TSĐT

Chính xứ Đoan Nữ

Ngày sinh: 12/10/1972; Lễ quan thầy: 07/08

Thụ phong linh mục: 02/07/2008

Đc: Nhà thờ Đoan Nữ, Thanh Oai, Hà Nội

 

Le120. Lm. Antôn Vũ Hữu Lệ. OFM

Giúp giáo họ Phú Gia

Ngày sinh: 1959; Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 2000

Dc: Nhà thờ giáo họ Phú Gia - Thượng Thụy, quận Tây Hồ, Hà Nội

 

Phuong_2121. Lm. Giuse Nguyễn Văn Phượng. CSSR

Chính xứ Thái Hà

Ngày sinh: 08/06/1971; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 11/06/2005

Đc: Nhà thờ Thái Hà, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

 

Trung_2122. Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Trung. STĐT

Phó xứ Thạch Bích, đặc trách họ Văn Nội

Ngày sinh:06/04/1976; Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục:14/10/2009

Đc: Nhà thờ Thạch Bích, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội

 

Thong_2123. Lm. Giuse Vũ Huy Thông. SJ

Giúp giáo họ Ngọc Mạch

Ngày sinh: 27/02/1967; Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đc: Giáo họ Ngọc Mạch, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội

 

Cha_Pet._Quang_Tien_C.M124. Lm Phêrô Nguyễn Quang Tiến C.M

Giúp xứ Đồng Trì

Ngày sinh: 07/06/1972

Thụ phong linh mục: 21/10/2005

Đc: Nt Đồng Trì, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 

TTGM HN

 

 

Last Updated ( Friday, 28 March 2014 15:52 )  

TIN - BÀI NỔI BẬT