Tổng Giáo Phận Hà Nội

Chúa Nhật 28.08.2016

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội: Chương trình Tam Nhật Vượt Qua 2012

E-mail Print

CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT VƯỢT QUA 2012

Giáo Xứ Chính Tòa Hà Nội


Nha_Tho_Lon_HN


Thứ Năm Tuần Thánh. (05/04/2012)

KÍNH CHÚA GIÊSU LẬP PHÉP THÁNH THỂ

9g00: Đức Tổng Giám Mục Phê-rô chủ sự Thánh Lễ Làm Phép Dầu

tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

18g00: Đức Đức Tổng Giám Mục Phê-rô chủ sự Thánh Lễ Tiệc Ly

Sau Thánh lễ, ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giê Su

Chầu Mình Thánh Chúa tới 12g00 đêm.

 

Thứ Sáu Tuần Thánh. (06/04/2012)

KÍNH NHỚ CHÚA GIÊ-SU CHỊU CHẾT CHUỘC TỘI NHÂN LOẠI

17g00: Ngắm Đàng Thánh Giá trọng thể.

18g30: Đức Tổng Giám Mục Phê-rô chủ sự nghi thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa.

Sau nghi thức, ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giê Su.

 

Thứ Bảy Tuần Thánh. (07/04/2012)

17g00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

20g00: Đức Tổng Giám Mục Phê-rô Chủ sự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Trong Thánh lễ có nghi thức Rửa Tội cho các anh chị em Tân Tòng.

 

Chúa Nhật Phục Sinh (08/04/2012)

Có các Thánh lễ 6g30, 9g00, 11g00, 16g00 (tức 4g00 chiều) và 18g00 (tức 6g00 chiều). (không có thánh lễ 5g00)

9g00: Đức Tổng Giám Mục Phê-rô chủ sự Đại Lễ Chúa Phục Sinh, có các cha trong Giáo hạt Chính Tòa cùng đồng tế.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2012

Giáo Xứ Chính Tòa Hà Nội. 

 

 

HOLY WEEK

At Cathedral of Hanoi, 40 Nhachung street ( in this church)

Palm Sunday (April 1):

05: 00 am

07: 00 am

09: 00 am

11: 00 am

04: 00 pm

06: 00 pm

Holy Thursday (April 5):

09: 00 am - Chrism Mass

06: 00 pm - Mass of the Last Supper

Good Friday (April 6):

05: 00 pm - Station of the Cross

06: 30 pm - The Lord's Passion

Holy Saturday (April 7):

08: 00 pm - Easter Vigil

Easter Sunday (April 8):

06: 30 am

09: 00 am

11: 00 am

04: 00 pm

06: 00 pm

 

 

SEMAINE SAINTE

01/04/2012: DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION

05h00: Messe de la Passion

07h00:Messe de la Passion

09h00: Liturgie des Rameaux - Messe de la Passion

11h00:Messe de la Passion - Le Français

16h00: Messe de la Passion

18h00: Messe de la Passion

05/04/2012: JEUDI SAINT

09h00: Messe Chrismale

18h00: Cène du Seigneur

06/04/2012 VENDREDI SAINT

06h30: Liturgie de la passion du Seigneur

Adoration et Vénération de la Croix

07/04/2012 SAMEDI SAINT

20h00: Veillée Pascale

08/04/2012 DIMANCHE DE PÂQUES

06h 30:  Messe chanté

09h00 :Messe Pontificale

11h00:  Messe chanté - Le Français

16h00:  Messe chanté

18h00: Messe chanté

La Cathédrale de Ha-Noi, VIETNAM


Newer news items:
Older news items:

 

TIN - BÀI NỔI BẬT