Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thứ Sáu 31.10.2014
Font
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội: Chương trình Tam Nhật Vượt Qua 2012

E-mail Print

CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT VƯỢT QUA 2012

Giáo Xứ Chính Tòa Hà Nội


Nha_Tho_Lon_HN


Thứ Năm Tuần Thánh. (05/04/2012)

KÍNH CHÚA GIÊSU LẬP PHÉP THÁNH THỂ

9g00: Đức Tổng Giám Mục Phê-rô chủ sự Thánh Lễ Làm Phép Dầu

tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

18g00: Đức Đức Tổng Giám Mục Phê-rô chủ sự Thánh Lễ Tiệc Ly

Sau Thánh lễ, ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giê Su

Chầu Mình Thánh Chúa tới 12g00 đêm.

 

Thứ Sáu Tuần Thánh. (06/04/2012)

KÍNH NHỚ CHÚA GIÊ-SU CHỊU CHẾT CHUỘC TỘI NHÂN LOẠI

17g00: Ngắm Đàng Thánh Giá trọng thể.

18g30: Đức Tổng Giám Mục Phê-rô chủ sự nghi thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa.

Sau nghi thức, ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giê Su.

 

Thứ Bảy Tuần Thánh. (07/04/2012)

17g00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

20g00: Đức Tổng Giám Mục Phê-rô Chủ sự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Trong Thánh lễ có nghi thức Rửa Tội cho các anh chị em Tân Tòng.

 

Chúa Nhật Phục Sinh (08/04/2012)

Có các Thánh lễ 6g30, 9g00, 11g00, 16g00 (tức 4g00 chiều) và 18g00 (tức 6g00 chiều). (không có thánh lễ 5g00)

9g00: Đức Tổng Giám Mục Phê-rô chủ sự Đại Lễ Chúa Phục Sinh, có các cha trong Giáo hạt Chính Tòa cùng đồng tế.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2012

Giáo Xứ Chính Tòa Hà Nội. 

 

 

HOLY WEEK

At Cathedral of Hanoi, 40 Nhachung street ( in this church)

Palm Sunday (April 1):

05: 00 am

07: 00 am

09: 00 am

11: 00 am

04: 00 pm

06: 00 pm

Holy Thursday (April 5):

09: 00 am - Chrism Mass

06: 00 pm - Mass of the Last Supper

Good Friday (April 6):

05: 00 pm - Station of the Cross

06: 30 pm - The Lord's Passion

Holy Saturday (April 7):

08: 00 pm - Easter Vigil

Easter Sunday (April 8):

06: 30 am

09: 00 am

11: 00 am

04: 00 pm

06: 00 pm

 

 

SEMAINE SAINTE

01/04/2012: DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION

05h00: Messe de la Passion

07h00:Messe de la Passion

09h00: Liturgie des Rameaux - Messe de la Passion

11h00:Messe de la Passion - Le Français

16h00: Messe de la Passion

18h00: Messe de la Passion

05/04/2012: JEUDI SAINT

09h00: Messe Chrismale

18h00: Cène du Seigneur

06/04/2012 VENDREDI SAINT

06h30: Liturgie de la passion du Seigneur

Adoration et Vénération de la Croix

07/04/2012 SAMEDI SAINT

20h00: Veillée Pascale

08/04/2012 DIMANCHE DE PÂQUES

06h 30:  Messe chanté

09h00 :Messe Pontificale

11h00:  Messe chanté - Le Français

16h00:  Messe chanté

18h00: Messe chanté

La Cathédrale de Ha-Noi, VIETNAM


Newer news items:
Older news items:

 

TIN - BÀI NỔI BẬT

hanoi.titocovn.com

titocohn_copy

Đền Thánh Phê-rô Lê Tuỳ

Trung Tâm Hành Hương Thánh Phê-rô Lê Tuỳ

Video - Audio TGP Hà Nội

VideoTGP

Mục Lục

TGP Hà Nội
Tin Tức
Thông Báo
Văn Kiện
Suy Niệm
Giáo Lý
Giới Trẻ
Ơn Thiên Triệu
Bác Ái Xã Hội
Văn Hóa - Nghệ Thuật
Album Hình Ảnh TGP Hà Nội
Video - Audio TGP Hà Nội
Tủ Sách TGP Hà Nội