Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thứ Hai 24.11.2014
Font
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tổng Giáo Phận Hà Nội: Danh sách ứng sinh nhập học Đại Chủng Viện khóa học 2013 -2021

E-mail Print

TGP_HNDANH SÁCH ỨNG SINH TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI NHẬP HỌC ĐAI CHỦNG VIỆN HÀ NỘI KHÓA HỌC 2013 - 2021

Chung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giuse Nguyễn Văn Chung

  Giáo xứ: Cẩm Sơn (Kẻ Non)

Linh

6. Giuse Chu Mạnh Linh

    Giáo xứ: Tường Loan

Dung

2. Phaolô Trần Xuân Dũng

    Giáo xứ: Xuân Bảng

Long 

7. Giuse Đỗ Văn Long

     Giáo xứ: Tiêu Hạ

Hien

3. Alphongsô Vũ Quang Hiện

    Giáo họ: Bằng Sở

Thuy

8. Giuse Nguyễn Văn Thúy

     Giáo xứ: Bình Cách

Hieu 

4. Giuse Nguyễn Văn Hiệu

     Giáo xứ: Cẩm Cơ

Tuyen

9. Gioan Nguyễn Văn Tuyên

     Giáo xứ: Mang Sơn

Huynh

5. Giuse Đỗ Hữu Huynh

     Giáo xứ: Hòa Khê

Vi

10. Giuse Trần Xuân Vị

     Giáo xứ: Phú Ốc

Ban ơn gọi 

Tổng Giáo Phận Hà Nội


Newer news items:
Older news items:

 

TIN - BÀI NỔI BẬT

hanoi.titocovn.com

titocohn_copy

Đền Thánh Phê-rô Lê Tuỳ

Trung Tâm Hành Hương Thánh Phê-rô Lê Tuỳ

Video - Audio TGP Hà Nội

VideoTGP

Mục Lục

TGP Hà Nội
Tin Tức
Thông Báo
Văn Kiện
Suy Niệm
Giáo Lý
Giới Trẻ
Ơn Thiên Triệu
Bác Ái Xã Hội
Văn Hóa - Nghệ Thuật
Album Hình Ảnh TGP Hà Nội
Video - Audio TGP Hà Nội
Tủ Sách TGP Hà Nội