Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thứ Bảy 30.07.2016

Tổng Giáo Phận Hà Nội: Danh sách ứng sinh nhập học Đại Chủng Viện khóa học 2013 -2021

E-mail Print

TGP_HNDANH SÁCH ỨNG SINH TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI NHẬP HỌC ĐAI CHỦNG VIỆN HÀ NỘI KHÓA HỌC 2013 - 2021

Chung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giuse Nguyễn Văn Chung

  Giáo xứ: Cẩm Sơn (Kẻ Non)

Linh

6. Giuse Chu Mạnh Linh

    Giáo xứ: Tường Loan

Dung

2. Phaolô Trần Xuân Dũng

    Giáo xứ: Xuân Bảng

Long 

7. Giuse Đỗ Văn Long

     Giáo xứ: Tiêu Hạ

Hien

3. Alphongsô Vũ Quang Hiện

    Giáo họ: Bằng Sở

Thuy

8. Giuse Nguyễn Văn Thúy

     Giáo xứ: Bình Cách

Hieu 

4. Giuse Nguyễn Văn Hiệu

     Giáo xứ: Cẩm Cơ

Tuyen

9. Gioan Nguyễn Văn Tuyên

     Giáo xứ: Mang Sơn

Huynh

5. Giuse Đỗ Hữu Huynh

     Giáo xứ: Hòa Khê

Vi

10. Giuse Trần Xuân Vị

     Giáo xứ: Phú Ốc

Ban ơn gọi 

Tổng Giáo Phận Hà Nội


Newer news items:
Older news items:

 

TIN - BÀI NỔI BẬT