Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thứ Năm 28.07.2016

Giáo xứ Cửa Bắc mừng lễ Đức Mẹ Hà Nội

E-mail Print

NhaThoCuaBacHôm nay, ngày 2 tháng 7 năm 2011, tại nhà thờ giáo xứ Cửa Bắc, đã diễn ra thánh lễ trọng thể suy tôn Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu "Đức Mẹ Hà Nội", quan thầy của giáo xứ Cửa Bắc và giáo hạt Chính Tòa.

Đúng 9g30, Đức TGM Phêrô đã chủ tế thánh lễ đồng tế cùng với quý cha đến từ các giáo xứ trong giáo hạt Chính Tòa, trong sự hiện diện của quý tu sỹ nam nữ, quý khách, và đông đảo anh chị em giáo dân trong giáo xứ.

Mờ đầu thánh lễ, Đức TGM Phêrô ngỏ lời cùng cộng đoàn: Chúng ta đã suy tôn Đức Trinh Nữ Maria dưới nhiều tước hiệu cao trọng và ý nghĩa, tước hiệu Đức Mẹ Hà Nội mà TGP Hà Nội dành cho Đức Mẹ Maria có ý nghĩa đặc biệt với giáo hạt Chính Tòa nói chung và giáo xứ Cửa Bắc nói riêng, bởi vì Tin Mừng đã tới đất Thăng Long vào đúng ngày lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Êlisabét , chính vì thế, tước hiệu này nói lên tấm lòng yêu mến của những người con đất Thăng Long dành cho Đức Mẹ như là Đấng bảo trợ quyền thế trước mặt Chúa, để cho Tin Mừng của Chúa mỗi ngày được thấm nhuần trên mảnh đất quê hương.

Trong bài giảng, Đức TGM đã quang diễn Lời Chúa để nêu bật ý nghĩa của ngày lễ. Các bài đọc của thánh lễ cho thấy ơn cứu độ mà Thiên Chúa hứa ban cho loài người đã được thực hiện một cách tiệm tiến trong lịch sử cứu độ. Trong bài đọc I, qua lời ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa đã tiên báo về việc Thiên Chúa thực hiện chương trình này: "Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en" (Is 7,14). Việc thực hiện chương trình cứu độ đã được thánh Phaolô một lần nữa xác quyết trong thư gửi tín hữu Ga-lát ở bài đọc II: "Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử" (Gal 4,4). Và bài Tin Mừng của thánh Luca (1, 39-56), thuật lại biến cố Đức Maria thăm viếng bà Elisabét, cho thấy Tin mừng Cứu độ đã đến với toàn thể nhân loại. Với hai tiếng "xin vâng" của Đức Trinh nữ Maria, Đấng Cứu Thế đã được Thiên Chúa Cha trao ban cho loài người và Đức Maria đã không ngần ngại đem Tin vui này tới cho mọi người, biến cố thăm viếng là một dấu chứng hiển nhiên.

Lễ Đức Mẹ Hà Nội, Đức TGM Phêrô giải thích, bắt nguồn từ việc nhà truyền giáo Đắc Lộ đã đặt chân tới đất Kẻ Chợ - Thăng Long, để rao giảng Tin Mừng Cứu Độ đúng vào ngày lễ Đức Mẹ thăm viếng bà thánh Êlisabét . Qua biến cố này, Đức Cố Hồng Y Giuse Maria Trinh Như Khuê đã chọn Đức Trinh Nữ Maria làm quan thầy của các giáo xứ trong thành phố Hà Nội với tước hiệu "Đức Mẹ Hà Nội" và ngài đặt tước hiệu này cho nhà thờ Cửa Bắc, Đức Mẹ Hà Nội từ đó đã trở thành quan thầy riêng của giáo xứ này. Đây là lý do mà ngày lễ Đức Mẹ Hà Nội được mừng kính tại giáo xứ Cứa Bắc vào ngày 2 tháng 7 hàng năm (theo niên lịch phụng vụ cũ thì ngày lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Isave được cử hành vào ngày 2 tháng 7).

Nhân ngày mừng lễ kỷ niệm 52 năm nhận tước hiệu Đức Mẹ Hà Nội của nhà thờ Cửa Bắc, Đức TGM Phêrô đã gửi tới cộng đoàn giáo xứ tâm tình yêu mến của Ngài và cầu chúc cho cộng đoàn giáo xứ môi ngày một thăng tiến về đức tin và phong hóa, đặc biệt ngài gửi tới cộng đoàn một nguyện ước duy nhất theo ý nghĩa của ngày lễ hôm nay, đó là thực thi lời dạy của Đức Mẹ tại tiệc cưới Cana : " Người bảo gì, cứ việc làm theo" (Ga 2, 5) để mỗi ngày cộng đoàn biết lắng nghe Lời Chúa và làm chứng cho Ngài qua đời sống chứng tá của mình. Như vậy, anh chị em lương dân sẽ nhận biết Tin Mừng cứu độ và Nước Chúa sẽ mỗi ngày được mở rộng.

Thánh lễ tiếp tục diễn ra trong bầu khí sốt sáng và trang nghiêm như là một lời nguyện tạ ơn dâng lên Thiên Chúa vì Ngài đã ban muôn ơn lành qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Hà Nội. Xin Đức Mẹ Hà Nội tiếp tục gìn giữ và cầu bầu cho giáo hạt Chính Tòa và giáo xứ Cửa Bắc trong hành trình đức tin để cùng với Giáo Hội Việt Nam xây dựng một nền văn mình tình thương giữa lòng dân tộc Việt Nam hôm nay.

Giáo xứ Cửa Bắc

BBT WTGP HN


Newer news items:
Older news items:

 

TIN - BÀI NỔI BẬT