Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thứ Sáu 26.08.2016

Giờ chầu Thánh Thể toàn cầu - Ngày 02/06/2013

E-mail Print

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ TOÀN CẦU 2/6/2013

(Mẫu I)

year-of-faith-logo-VIETNAM-01_copy

Những bài suy niệm dưới đây là sự diễn giải và trích dẫn từ thông điệp Thánh Thể (Ecclesia de Eucharistia) của Đức Gioan Phaolô II, có tính chất đào sâu đức tin về Bí Tích Thánh Thể trong viễn cảnh của Năm Đức Tin.

Hướng dẫn:

 1. Thờ lạy là thái độ đầu tiên của con người nhìn nhận mình là thụ tạo trước Đấng Tạo Hóa của mình. Thờ lạy là tán dương sự cao cả của Chúa, Đấng đã dựng nên chúng ta và sự toàn năng cứu độ, Đấng giải thoát chúng ta khỏi sự dữ. Thờ lạy là phủ phục tinh thần trước "Đức Vua vinh quang" và là lặng thinh kính cẩn trước Thiên Chúa Đấng luôn cao cả hơn. Việc thờ lạy Thiên Chúa muôn trùng chí thánh và đáng mến vô cùng làm cho lòng ta khiêm tốn và đem lại sự bảo đảm cho những lời cầu khẩn của chúng ta. (Giáo Lý Công Giáo # 2628).

2. Việc chầu Thánh Thể là một sự nối dài khoảnh khắc thờ lạy Mình Máu Chúa trong mọi Thánh lễ: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa." Việc đặt Mình Thánh Chúa xuất phát từ hy tế Thánh lễ giúp chúng ta đào sâu lòng khát khao hiệp thông với Chúa Kitô và với Hội Thánh.

3. Trong lúc chầu Thánh Thể, chúng ta thờ lạy Chúa Kitô trong Bí tích cực thánh trên bàn thờ, vì vậy không được đọc những kinh hay hát những bài về Đức Mẹ và các thánh.

Hát mở đầu: Muôn lời ca hãy vang lên (hay bài kính Mình Thánh)

Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật Chúa đang thật sự hiện diện với chúng con trong Bí tích Thánh Thể trên bàn thờ. Trong khoảnh khắc linh thiêng và hiệp thông sâu xa này với Đức Thánh Cha Phanxicô và Giáo Hội toàn cầu, chúng con ngước mắt nhìn lên Chúa là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống, "Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người" (1 Tm 2:5) là đấng "khai mở và kiện toàn lòng tin" (Dt 12:2) của chúng con, là "Bánh bởi trời" nuôi dưỡng chúng con trên cuộc lữ hành đức tin tiến về nhà Cha.

Xin cho chúng con trong giờ thánh này, là lúc ở gần bên Chúa, cảm nghiệm được "niềm vui thích được nuôi dưỡng mình bởi Lời Chúa... và Bánh Hằng Sống" (Porta fidei, 3) để chúng con được tăng trưởng đức tin vào Chúa là Đường là Sự Thật và là Sự Sống.

Thinh lặng.

Đọc Tin Mừng theo thánh Gioan (6:27-31,35)

Khi ấy Đức Giêsu phán: "Các ông hãy ra công làm việc

không phải vì lương thực mau hư nát,

nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh,

là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông,

bởi vì chính Con Người là Ðấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận".

Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?"

Ðức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Ðấng Người đã sai đến".

Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh từ trời".

Ðức Giêsu đáp:

"Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói;

ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!

Đó là Lời Chúa.

Thinh lặng.

Suy niệm 1: Thánh Thể là Bánh Hằng Sống (Thông điệp Thánh Thể #1)

Chân Phúc Gioan Phaolô II đã khẳng định khi mở đầu thông điệp Thánh Thể như sau: "Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể." Chân lý này không chỉ diễn tả một kinh nghiệm hằng ngày của đức tin, nhưng tóm lại cốt lõi của mầu nhiệm Giáo Hội. Chúa Giêsu đã hứa ở lại với các môn đệ mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28,20) và ngài đã thực hiện lời hứa này qua nhiều cách thức khác nhau. "Nhưng trong Bí Tích Thánh Thể, nhờ sự biến đổi bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa, Giáo Hội được vui hưởng sự hiện diện này với sự sung mãn duy nhất." Từ ngày Lễ Ngũ Tuần, ngày Giáo Hội được khai sinh, Bí tích Thánh Thể vẫn tiếp tục nuôi dưỡng Giáo Hội mỗi ngày với niềm hy vọng tín thác cho đến ngày đạt tới Phụng vụ Giêrusalem thiên quốc.

Công Đồng Vatican II đã công bố: Hy tế Thánh Thể là "nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô hữu" (Lumen gentium 11) vì bí tích Thánh Thể chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của Giáo Hội, đó là chính Chúa Kitô, Người là mầu nhiệm Phục Sinh của chúng ta, Người là Bánh Hằng Sống, ban sự sống cho nhân loại bằng chính thịt máu của Người. Người chính là "của ăn không hư nát" mà chúng ta phải kiếm tìm. Chỉ nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của trần gian, niềm khát vọng sâu thẳm về sự sống và hạnh phúc của chúng ta được thỏa mãn. Vì thế, giờ đây chúng ta hãy chăm chú hướng nhìn vào Chúa của chúng ta, hiện diện trong Bí tích trên bàn thờ, được Thiên Chúa ban cho chúng ta như dấu lạ để chúng ta tin vào Người và khám phá tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Hát: Ta là bánh hằng sống

Thinh lặng

Suy niệm 2: Thánh Thể là cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa (Thông điệp Thánh Thể #11-15)

Khi cử hành Bí tích Thánh Thể sau khi truyền phép, linh mục long trọng công bố, "Đây là mầu nhiệm đức tin," cộng đoàn Dân Chúa tung hô để đáp lại, "Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến."

Đức Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể Mình và Máu Người trong "đêm người bị trao nộp (1Cr 11,23), tức là hy tế Thánh Thể gắn liền với cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa. Bí Tích Thánh Thể không chỉ nhớ lại biến cố đó, nhưng còn làm cho "hy tế cứu độ duy nhất và dứt khoát của Chúa Kitô được hiện diện trong thời gian" qua dấu chỉ bí tích. "Đó là hy tế Thập Giá được tiếp tục trong thời gian."

Cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô là sự vượt qua từ khổ nạn và sự chết đến phục sinh vinh quang. Thật vậy, Hy tế Thánh Thể hiện tại hóa chẳng những mầu nhiệm khổ nạn và cái chết của Đấng Cứu Thế nhưng còn cả mầu nhiệm phục sinh nữa, trong đó hy tế đạt đến sự viên mãn của nó. Chính Chúa Kitô sống và phục sinh, mới có thể trở nên "bánh sự sống"(Ga 6,35.48), "bánh hằng sống"(Ga 6,51). Thánh Cyrillô thành Alêxandria nhấn mạnh rằng việc tham dự vào những Mầu Nhiệm Thánh "thực sự là một lời tuyên xưng và là một nhắc nhớ rằng Chúa đã chết và đã sống lại cho chúng ta và vì lợi ích của chúng ta."

Giáo Hội đã đón nhận Thánh Thể của Chúa Kitô, Chúa của mình không phải chỉ như một hồng ân giữa những hồng ân khác, nhưng là một hồng ân tuyệt hảo, vì hồng ân đó chính là Ngài, Ngôi Lời nhập thể, và công trình cứu chuộc của Ngài. Khi cử hành Bí tích Thánh Thể chúng ta không dừng lại tưởng niệm một sự kiện trong quá khứ nhưng mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa được thực hiện, vì "tất cả những gì Chúa Kitô là, và tất cả những gì Ngài đã làm và đã chịu vì nhân loại đều mang tính chất vĩnh cửu thần linh nên vượt mọi thời gian"

Hát: Con thờ lạy hết tình (hay bài khác)

Thinh lặng

Suy niệm 3: Thánh Thể và sự hiệp thông (Thông điệp Thánh Thể #16,17)

Hiệu quả cứu độ của hy tế Thánh Thể được thực hiện sung mãn trong việc hiệp lễ, khi chúng ta rước Mình và Máu Chúa. Hy tế Thánh Thể hướng tới sự hiệp nhất thâm sâu của chúng ta với Chúa Kitô qua việc rước lễ: chúng ta lãnh nhận lấy chính Ngài, Đấng đã tự hiến cho chúng ta, chúng ta nhận lấy thân mình Ngài, thân mình mà Ngài đã nộp vì chúng ta trên Thập Giá, máu mà Ngài đã "đổ ra cho nhiều người được tha tội" (Mt 26,28). Mỗi lần chúng ta rước lễ hãy nhớ những lời của Chúa: " Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn lấy tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy"(Ga 6,57). Chính Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta một sự hiệp nhất sâu xa với ngài như sự hiệp nhất trong chính đời sống nội tại của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Qua việc thông hiệp vào Mình và Máu Ngài, Chúa Kitô cũng chuyển thông cho chúng ta Thánh Thần của Ngài. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được hiệp thông với Chúa Kitô và các phần tử khác trong thân thể Chúa là Hội Thánh. Thánh Ephrem viết: "Chúa Kitô gọi bánh là thân thể sống động của Ngài, Ngài đã cho nó tràn ngập chính bản thân Ngài và Thánh Thần của Ngài.Và ai ăn lấy Ngài với niềm tin cũng ăn lấy Lửa và Thánh Thần. Tất cả hãy cầm lấy, hãy ăn lấy, và hãy ăn Chúa Thánh Thần cùng với Ngài. Đây chính là thân xác tôi và ai ăn lấy sẽ sống đời đời". Trong Thánh lễ chủ tế cầu xin: "Khi chúng con được Mình và Máu Con Cha nuôi dưỡng và được tràn đầy Thánh Thần của Ngài, xin cho chúng con được trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô".

Thánh Phaolô nói đến hiệu quả hiệp nhất này của việc tham dự vào bàn tiệc Thánh Thể, khi ngài viết cho tín hữu Côrintô: "Bánh mà chúng ta bẻ ra cho nhau không phải là hiệp thông với mình Chúa sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. (1Cr 10,16-17). Khi chúng ta đón nhận Mình Máu Chúa là lúc Chúa tháp nhập chúng ta vào thân thể Người và nhờ ân sủng của Người chúng ta đi ra khỏi chính con người của mình để có thể hiệp nhất với người khác.

Hát: Đâu có tình yêu thương (hay bài về yêu thương hay hiệp nhất)

Thinh lặng

Suy niệm 4: Thánh Thể hướng về thiên quốc (Thông điệp Thánh Thể #19-20)

Việc cử hành bí tích Thánh Thể hướng chúng ta và chuẩn bị chúng ta đến phụng vụ thành thánh Jerusalem thiên quốc. Trong Thánh lễ chúng ta tung hô ngay sau khi truyền phép: "Chúng con loan truyền Chúa chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho đến khi Chúa đến." Bí tích Thánh Thể hướng đến điểm chung kết, và tham dự trước vào niềm vui sung mãn mà Chúa Kitô đã hứa (x. Ga 15,11). Bí tích Thánh Thể, theo một nghĩa nào đó, là sự nếm trước hương vị thiên đàng "bảo đảm cho vinh quang sẽ tới." Trong bí tích Thánh Thể, tất cả đều diễn tả sự đợi chờ đầy tin tưởng khi chủ tế cầu nguyện, "đang khi chúng con mong đợi ngày hồng phúc, ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con."

Ai nuôi mình bằng Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể, không cần đợi chờ một thế giới bên kia để nhận lãnh sự sống đời đời, họ đã chiếm hữu nó ngay từ đời nầy. Thật vậy, trong bí tích Thánh Thể, chúng ta cũng nhận được sự bảo đảm về việc xác sống lại trong ngày sau hết: "Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, người ấy sẽ sống đời đời, và tôi, tôi sẽ cho họ sống lại ngày sau hết"(Ga 6,54). Bảo đảm ấy về sự phục sinh trong tương lai đến từ sự kiện là thịt của Con Người, được trao ban làm của ăn, là thân xác vinh quang của Đấng Phục Sinh. Có thể nói, với bí tích Thánh Thể, chúng ta như nắm được "bí quyết" của sự phục sinh. Vì thế, thánh Inhaxiô thành Antiôkia đã định nghĩa một cách hết sức chính xác Bánh Thánh Thể như "liều thuốc trường sinh, thuốc giải độc để khỏi phải chết."

Hát: Giữ gìn con Chúa ơi

Thinh lặng.

Kinh Cầu Tên Rất Thánh Đức Chúa Giêsu.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Đáp: Thương xót chúng con. (Câu nào cũng đáp như vậy).

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba ngôi cùng là Đức Chúa Trời.

Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hằng sống.

Chúa Giêsu là ánh sáng Đức Chúa Cha.

Chúa Giêsu là ảnh thanh sạch Chúa sáng láng đời đời.

Chúa Giêsu là Vua vinh hiển.

Chúa Giêsu là mặt trời soi đàng công chính.

Chúa Giêsu là con Đức Bà Maria đồng trinh.

Chúa Giêsu rất đáng yêu mến.

Chúa Giêsu cực mầu cực nhiệm.

Chúa Giêsu là Chúa mạnh mẽ.

Chúa Giêsu là Cha thật đời sau.

Chúa Giêsu là Sứ Đ.C.T Ba ngôi.

Chúa Giêsu phép tắc vô cùng.

Chúa Giêsu nhịn nhục vô ngần.

Chúa Giêsu chịu lụy mọi đàng.

Chúa Giêsu hiền lành và khiên nhượng trong lòng.

Chúa Giêsu yêu chuộng sự sạch sẽ.

Chúa Giêsu yêu mến chúng con.

Chúa Giêsu là Chúa sự bình an.

Chúa Giêsu là căn nguyên sự sống.

Chúa Giêsu là gương mọi nhân đức.

Chúa Giêsu sốt sắng thương yêu linh hồn người ta.

Chúa Giêsu là Chúa thật chúng con.

Chúa Giêsu là chốn chúng con ẩn dật.

Chúa Giêsu là cha kẻ khó khăn.

Chúa Giêsu là kho tàng các giáo dân.

Chúa Giêsu là Đấng chăn chiên lành.

Chúa Giêsu là sự sáng thật.

Chúa Giêsu là Đấng khôn ngoan hằng có đời đời.

Chúa Giêsu là Đấng lòng lành vô cùng.

Chúa Giêsu là đàng cùng là sự sống chúng con.

Chúa Giêsu là sự vui mừng các Thánh Thiên Thần.

Chúa Giêsu là Vua các Thánh Tổ Tông.

Chúa Giêsu là Thầy các Thánh Tông Đồ.

Chúa Giêsu là Đấng dạy dỗ các Thánh sử.

Chúa Giêsu là sức mạnh của các Thánh tử vì đạo.

Chúa Giêsu là sự sáng soi các Thánh Hiển tu.

Chúa Giêsu là sự thanh sạch các Thánh Đồng trinh.

Chúa Giêsu là triều thiên các Thánh Nam cũng các Thánh Nữ.

Chúa Giêsu hằng có lòng lành.

Chúa Giêsu tha tội chúng con.

Chúa Giêsu hằng có lòng lành.

Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.

Kẻo phải sự dữ.

Chúa Giêsu chữa chúng con.

Kẻo phạm tội lỗi.

Kẻo phải cơn Chúa giận.

Kẻo phải chước ma quỷ cám dỗ.

Kẻo phải lòng mê tà dâm.

Kẻo phải chết khốn nạn đời đời.

Kẻo trễ bỏ ơn Chúa soi lòng.

Vì phép mầu nhiệm Đức Chúa Giêsu xuống thế làm người.

Vì Đức Chúa Giêsu sinh ra.

Vì Đức Chúa Giêsu Hài Đồng.

Vì Đức Chúa Giêsu trót đời ăn ở xứng đáng Đ.C.T thật.

Vì Đức Chúa Giêsu chịu khó nhọc.

Vì Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu ra cùng chịu nạn.

Vì Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh cùng bỏ tất tưởi trên cây thánh giá.

Vì Đức Chúa Giêsu chịu yếu nhược rũ liệt.

Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác.

Vì Đức Chúa Giêsu sống lại.

Vì Đức Chúa Giêsu lên trời.

Vì Đức Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể.

Vì Đức Chúa Giêsu vui mừng khoái lạc.

Vì Đức Chúa Giêsu vinh hiển sáng láng.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế; C.G tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. C.G nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. C.G thương xót chúng con.

Chúa Giêsu nghe cho chúng con. CG nhậm lời chúng con.

Lời nguyện (Sách kinh GP Hà Nội)

Hát: Giêsu chí nhân

Hát cầu cho ĐGH, và Tantum ergo như thường lệ

Chủ sự: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại.

Dân chúng: Bánh có đủ mùi thơm ngon.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Chọn 1 trong 3 mẫu sau

Cầu nguyện 1:

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con,

Trong mầu nhiệm Vượt Qua của Con Chúa,

Chúa đã thực hiện công trình cứu độ thế gian.

Nay chúng con đang cùng nhau loan truyền Đức Kitô đã chịu chết

và tuyên xưng Người sống lại vinh quang.

Xin cho chúng con cảm nghiệm ơn cứu độ của Chúa

đang tiến triển trong chúng con.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, Đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

Cầu nguyện 2:

Lạy Chúa,

để danh Chúa được tôn vinh và để thế giới được cứu độ,

Chúa đã đặt Đức Kitô làm Thượng Tế của giao ước muôn đời.

Chính Người đã hiến mình làm của lễ

khi đổ máu đào trên thập giá để cứu độ muôn dân.

Nay chúng con đang thờ lạy bí tích Mình Máu thánh Người

để tưởng niệm Người đã chịu chết

và tuyên xưng Người sống lại vinh quang.

Xin cho chúng con được tận hưởng hiệu quả ơn cứu độ của Người.

Người là Thiên Chúa Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

Cầu nguyện 3:

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con,

Chúa đã muốn cho muôn vật phải bái quì

Khi nghe danh thánh Chúa Giêsu.

Chúa cũng đã muốn cho hết mọi phàm nhân

nhờ danh thánh Người mà được ơn cứu độ.

Xin cho chúng con nhận biết và tôn thờ Người

trong bí tích Thánh Thể,

với tất cả lòng yêu mến thiết tha.

Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa

trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

Vp. Toà TGM Hà Nội

 

**************************

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ TOÀN CẦU

(Mẫu II)

CHẦU THÁNH THỂ

 

I. Khai mạc :

*Lời dẫn nhập (Người dẫn đọc)

Kính thưa cộng đoàn,

Chúng ta vừa cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa trong trong bối cảnh của Năm Đức Tin. Theo Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI thì đây cơ hội thuận lợi để "tăng cường việc cử hành đức tin trong phụng vụ, nhất là Thánh Thể, vốn là tột đỉnh mà hoạt động của Hội Thánh hướng đến, cũng như suối nguồn tuôn chảy mọi năng lực của Hội Thánh" (Porta fidei, số 9). Ngài mời gọi chúng ta hợp nhất với ngài cùng toàn thể Hội Thánh hoàn vũ làm giờ Chầu Thánh Thể này với cả ý nguyện và thời gian.

Thật là ý nghĩa trong giờ phút này đây, trước Thánh Thể Chúa, hiệp thông cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, với anh chị em trên toàn thế giới, chúng ta bày tỏ lòng yêu mến Chúa, chúng ta chiêm ngắm Chúa là "Đấng lãnh đạo và kiện toàn đức tin" (Dt 12, 2), chúng ta tuyên xưng Chúa ngự thật trong phép Mình Thánh, chúng ta thờ lạy và phủ phục tôn thờ Chúa Giêsu ẩn mình dưới hình bánh. Chúng ta hãy cám ơn Chúa Giêsu đã trao ban chính mình cho chúng ta. Và sau hết xin Chúa chúc lành cho chúng ta và cho toàn thế giới.

Giờ đây chúng ta khẩn cầu xin ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta làm Giờ Thánh này cho nên.

Hát : Cầu xin Chúa Thánh Thần

*Đặt Mình Thánh Chúa

*Hát : Thờ Lạy Chúa Giêsu

(Vị Chủ sự quì trước Thánh Thể xông hương, hát xong và đọc lời nguyện sau )

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang ở đây với chúng con, và giờ phút này, Chúa thấy chúng con đang ở đây với Chúa, trước sự hiện diện của Chúa.

Đã gần hai ngàn năm, Chúa đã sẵn lòng bước lên Thánh Giá ô nhục để rồi sau đó phục sinh và ở lại mãi với chúng con là những người anh chị em của Chúa. Chúng con chiêm ngắm Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con yêu mến Chúa. Xin Chúa ban thêm đức tin và kiện toàn lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn luôn xác tín rằng : mỗi khi tham dự bàn tiệc Mình và Máu Chúa là chúng con đón nhận chính Chúa.

Hồi tưởng lại trong bữa tiệc Vượt Qua năm xưa, Chúa đã ban mình và máu cho các môn đệ, để ở với họ « mãi mãi, cho đến tận thế » (Mt 8,20). Chúa là nguồn gốc và cùng đích của đời sống đức tin của chúng con, chúng con thờ lạy Chúa. Vì không có Chúa chúng con không có ở đây giờ phút này, không có Chúa chúng con sẽ không hiện hữu, không có Chúa sẽ chẳng có gì, hoàn toàn không có gì.

Chúa là Đấng « vạn vật được tạo thành » (Ga 1, 3). Chúa là Đấng, nhờ Chúa mà chúng con được tạo thành. Chúa đã ban cho chúng con chính mình và máu Chúa, ở đây giờ phút này, giữa chúng con, cho chúng con được chiêm ngắm Chúa.

Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, xin ôm tất cả nhân loại chúng giờ nay đây đang thờ lạy Chúa, trong tình yêu của Chúa. Tình yêu vĩnh cửu mà Chúa Cha dành cho Chúa, cũng như chính Chúa dành cho Chúa Cha, tình yêu của Chúa Cha và Chúa đối với Chúa Thánh Thần, và tình yêu của Chúa Thánh Thần đối với Chúa Cha và Chúa.

Tấm Bánh truyền phép được đặt trước mặt chúng ta nói về quyền năng vô cùng của tình yêu được bộc lộ trên Thánh Giá vinh hiển. Bánh Thánh nói cho chúng ta về sự hạ mình khó tin của Đấng đã biến mình, chấp nhận mất tất cả hầu chiếm được chúng con cho Chúa Cha.

Lạy Mẹ Maria, Trinh Nữ Rất Thánh, Mẹ của Chúa Giêsu, Đấng đầu thai Vô Nhiễm, từ hai ngàn năm nay, đã chấp nhận, hiến dâng mọi sự, hiến dâng thân xác Mẹ hầu rước lấy thân xác Đấng Sáng Tạo, xin giúp chúng con chiêm ngưỡng, xin giúp chúng con thờ lạy và yêu mến, Đấng đã yêu thương chúng con dường ấy, hầu chúng con được sống đời đời với Người.

(Vị Chủ sự cùng giúp lễ đi vào)

II. LờI Chúa và suy niệm :

*Hát: Xin cho con biết lắng nghe

*Công bố lời Chúa (1 Cr 11, 23-26) (Mời mọi người ngồi, người đứng đọc)

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: "Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta". Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, và phán: "Chén này là Tân ước trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta". Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến".

*Gợi ý suy niệm 1 (Mọi người ngồi)

Tiên tri Habacúc bảo chúng ta: " Hãy đến, Thầy gọi bạn đấy! Thầy ở đây! Thầy đang gọi bạn ( Ha 11, 20)! Người muốn lấy sự sống anh em và kết hợp nó với sự sống của Người.

Thánh Phêrô-Julien Eymard nói với chúng ta: "Thánh Thể là Chúa Giêsu Kitô, hôm qua, hôm nay và ngày mai".

Chúa Giêsu, hôm qua, trong nhà Tiệc Ly, Ngài đã mời gọi các môn đệ : "Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con... Hãy cầm lấy mà uống...Chén này là Tân ước trong Máu Ta, sẽ đổ ra cho muôn người được tha tội..."

Chúa Giêsu Kitô, hôm nay, bởi vì Người đã nói với chúng ta: "Hãy nhận lấy và ăn, tất cả các con, nầy là mình Thầy, này là máu Thầy."

Thánh Thể cũng là Chúa Giêsu Kitô sẽ đến trong mai ngày. Khi chúng ta chiêm ngưỡng bánh truyền phép, Thân xác vinh hiển của Người được biến đổi và phục sinh, chúng ta chiêm ngắm điều chúng ta sẽ chiêm ngắm trong cõi đời đời, nơi chúng ta sẽ khám phá rằng toàn thế giới sẽ được điều khiển bởi Đấng Sáng tạo ra nó trong mỗi giây lịch sử của nó. Mỗi khi chúng ta rước lấy Người, cũng như mỗi lúc chúng ta chiêm ngưỡng Người, chúng ta loan truyền Người cho tới khi Người lại đến. Đó là lý do tại sao chúng ta rước Người cách kính cẩn vô cùng.

Một số người trong chúng ta không thể, hay là chưa có thể rước Người trong Bí Tích, nhưng chúng ta giờ đây có thể chiêm ngắm Người với đức tin và tình yêu, bày tỏ lòng ao ước của chúng ta là sau cùng được kết hợp với Người. Lòng ao ước này có giá trị lớn trong sự hiện diện của Thiên Chúa: mỗi người chờ đợi Người trở lại cách tha thiết hơn; chờ Chúa Giêsu Kitô Đấng phải lại đến.

Lúc này đây, chúng ta kêu lên: "Nếu Chúa Kitô ở trong chúng ta, chúng ta cần gì? Chúng ta thiếu gì? Nếu chúng ta ở trong Chúa Kitô, chúng ta còn ước muốn gì hơn nữa? Người là khách của chúng ta và là nhà ở của chúng ta. Chúng ta hạnh phúc vì nên nhà ở của Người! Vui mừng cho chúng ta là dường nào được nên chỗ ở cho Chúa như thế!"

(Mọi người thinh lặng trong giây phút chiêm ngắm Chúa)

*Hát : Con thờ lạy

*Công bố lời Chúa (Ga 6, 51-59) (Mọi người đứng)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". ... "Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống".

*Gợi ý suy niệm 2 (Mọi người ngồi)

Khi yêu thương, Đức Giêsu không chỉ ban cơm bánh, tiện nghi, sức khỏe... Một cuộc sống mau qua đời này cho chúng ta: mà còn dành cho chúng ta một nguồn ân sủng vô tận đặc biệt nhất, chính là Mình Máu Ngài làm lương thực nuôi linh hồn ta. Ngài đã yêu và yêu đến cùng.

Bí tích Thánh Thể là Bí tích của tình yêu. Vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã có sáng kiến tuyệt vời là lấy chính thịt và máu mình làm của ăn, của uống nuôi sống chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định : "Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời".

Trên bàn thờ Chúa, chúng ta đã thấy tận mắt Bánh và Rượu được truyền phép. Nhưng cần phải được soi sáng, đức tin chúng ta mới nhận biết và tin rằng Bánh chính là Mình Chúa Kitô và Rượu là Máu Chúa Kitô. Thật không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết niềm tin của chúng ta : Làm sao Bánh lại có thể là mình Chúa Kitô và Rượu lại là máu Chúa Kitô được ?

Chúng ta tin, Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong Bí Tích Mình Thánh. Bánh thánh trở thành Bí tích nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, Bí tích cần thiết để dẫn dắt chúng ta trên con đường về tới thiên đàng! Trước khi về Trời, Chúa Giêsu đã hứa không để chúng ta mồ côi : "Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28, 20). Nhưng Ngài ở lại với chúng ta thế nào khi về cùng Cha? Bí tích Thánh Thể là kho tàng cao quí thể hiện lời hứa trên.

Chúa Giêsu hiện diện thật sự giữa chúng ta. Giáo Hội quả quyết rằng : Sự hiện diện thật của Ngài trong Bí tích Thánh Thể là chân lý cơ bản của Đức Tin Công Giáo. Chúng ta phải tôn thờ với tất cả lòng tin, cậy, mến.

Thánh Gioan Kim Khẩu nói : "Anh em hãy để tâm suy nghĩ về vinh dự khi anh em được cất nhắc lên đồng bàn tham dự tiệc thánh. Điều mà các thiên thần run sợ khi chiêm ngắm Ánh Huy Hoàng chói lọi, Đức Kitô lại ban cho chúng ta làm của ăn, bằng mọi cách, Ngài lấy chính máu mình nuôi dưỡng chúng ta, Ngài kết hợp chúng ta với Ngài, để chúng ta được hợp cùng Đức Kitô và hiệp nhất cùng nhau như một thân mình và một xác vậy".

Bí tích Thánh Thể là chóp đỉnh về lòng nhân ái của Thiên Chúa đối với chúng ta : "Chúa Kitô tháp nhập vào mỗi tín hữu nhờ Bí tích này. Những kẻ Ngài đã sinh ra thì Ngài nuôi dưỡng bằng chính bản thân Ngài, qua Bí tích Thánh Thể, Ngài làm cho ta vững tin rằng Ngài đã mang lấy chính xác thân của ta". Ngài tan biến trong chúng ta, "làm một với chúng ta", " làm cho chúng ta trở nên thân mình của Ngài " (Thánh Gioan Kim Khẩu).

Thật vậy, không Bí tích nào giúp chúng ta sống với Chúa, sống nhờ Chúa và trong Chúa như Bí tích Thánh Thể. Từ đó mà chúng ta mới có thể khẳng định như Thánh Phaolô : "Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi" (Ga l2,20).

(Thinh lặng giây lát chiêm ngưỡng Thánh Thể Chúa và cầu nguyện riêng)

*Hát : Ta là Bánh hằng sống

(Vị Chủ sự và giúp lễ với bình hương, nến nghi ngút đi ra quì trước Thánh Thể)

III. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

(Mời cộng đoàn quì)

*Chủ sự :

Anh chị em thân mến,

Hiệp cùng Đức giáo hoàng Phanxicô và với tất cả anh chị em tín hữu trên toàn thế giới, trong giờ phút linh thiêng này, trước Đức Giêsu Thánh Thể, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.

*Ý cầu nguyện

(Sau mỗi ý nguyện, cộng đoàn đáp : Xin Chúa nhậm lời chúng con)

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Chúa, vì Chúa đã hiến dângchính mình lên Thiên Chúa Cha làm của ăn nuôi sống chúng con. Xin cho Đức giáo hoàng Phanxicô, các giám mục, linh mục và các thừa tác viên trong Hội Thánh, trở nên những tấm bánh được bẻ ra cho muôn người.

2. Lạy Chúa Giêsu đang hiện trong Bí tích Thánh Thể, Chúng con yêu mến Chúa. Xin Chúa ban thêm đức tin và kiện toàn lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn luôn xác tín rằng : mỗi khi tham dự bàn tiệc Mình và Máu Chúa là chúng con đón nhận chính Chúa.

3. Lạy Chúa Giêsu là tấm Bánh Cha trên trời ban xuống để nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con biết tận hưởng nguồn lương thực thiêng liêng cao quí này với lòng trong sạch, để ngày càng lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến, đợi chờ ngày được tham dự vào sự sống viên mãn mai sau.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những gì chúng con xúc phạm đến Mình Thánh Chúa. Xin ban Thánh Thần của Chúa cho chúng con, để Ngài giúp chúng con thêm hiểu biết về Mầu nhiệm Thánh Thể.

*Chủ sự :

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hiệp cùng Đức Giáo hoàng Phanxicô dâng lên Chúa những ý nguyện của người, cùng với ý của chúng con vừa nói lên, với bao ý nguyện của anh chị em chúng con trên toàn thế giới, và của nhiều người chưa thể nói ra, Chúa đều biết cả, Chúa thấu hiểu lòng chúng con, xin Chúa thương đón nhận, thánh hóa và ban ơn theo thánh ý Chúa. Amen.

IV. Phép lành Mình Thánh Chúa

*Hát cầu cho Đức Giáo Hoàng.

*Hát : Ca Thánh Thể.

*Lời nguyện.

*Phép Lành Mình Thánh Chúa.

V. Bế Mạc

*Hát kết thúc

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ


Newer news items:
Older news items:

 

TIN - BÀI NỔI BẬT