WTGPHN - Để đáp lại lời mời gọi học giáo lý trong Năm Đức Tin của Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn: "Trong Năm Đức Tin, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 2/12/2012 cho đến Chúa Nhật Chúa Kitô Vua ngày 24/11/2013, tại tất cả các nhà thờ trong TGP Hà Nội, trước mỗi Thánh lễ Chúa Nhật hay trước khi ban phép lành cuối lễ, các cha sẽ đọc phần "Cùng nhau học giáo lý" của mỗi Chúa Nhật được in trong Lịch Công Giáo và sau đó giải thích phần giáo lý đó một cách ngắn gọn và rõ ràng cho cả cộng đoàn", quý thầy các lớp Triết I và II của Đại Chủng Viện Hà Nội đã chuẩn bị những đoạn phim ngắn để trình bày nội dung giáo lý cần phải học hàng tuần tại các giáo xứ và giáo họ, giúp cho việc chuyển tải nội dung giáo lý một cách sống động hơn qua những hình ảnh và đáp ứng về thời gian cho mỗi buổi học giáo lý.

 

Khi khó khăn, vợ chồng hãy cầm tay nhau

Khó khăn có thể đẩy vợ chồng bạn xa nhau hoặc kéo hai người lại gần nhau hơn trước. Hãy đón nhận sự an ủi, vòng tay ôm, nụ hôn của người bạn đời dù, lúc đó, bạn không hề muốn. Kết quả có thể khả quan nhiều hơn là bạn tưởng.

 

year-of-faith-logo-VIETNAM-01_copyWTGPHN - Để đáp lại lời mời gọi học giáo lý trong Năm Đức Tin của Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn: "Trong Năm Đức Tin, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 2/12/2012 cho đến Chúa Nhật Chúa Kitô Vua ngày 24/11/2013, tại tất cả các nhà thờ trong TGP Hà Nội, trước mỗi Thánh lễ Chúa Nhật hay trước khi ban phép lành cuối lễ, các cha sẽ đọc phần "Cùng nhau học giáo lý" của mỗi Chúa Nhật được in trong Lịch Công Giáo và sau đó giải thích phần giáo lý đó một cách ngắn gọn và rõ ràng cho cả cộng đoàn", quý thầy các lớp Triết I và II của Đại Chủng Viện Hà Nội đã chuẩn bị những đoạn phim ngắn để trình bày nội dung giáo lý cần phải học hàng tuần tại các giáo xứ và giáo họ, giúp cho việc chuyển tải nội dung giáo lý một cách sống động hơn qua những hình ảnh và đáp ứng về thời gian cho mỗi buổi học giáo lý.

 

TRÁNH SỰ NGỘ NHẬN

1. LỜI CHÚA: Thánh Gia-cô-bê dạy: "Mau nghe, chậm nói, khoan giận" (Gc 1,19).

2. CÂU CHUYỆN: